Przedstawiciele narodów posiadających własne państwa w Azji oraz prawosławni tureccy Gagauzi 2002-2010

  2002 2010
Muzułmańskie narody tureckie spoza FR
Azerowie 621.840   603.070
Turcy Meschetyńscy   95.672   105.058
Kazachowie 653.962    647.732 
Kirgizi 31.808    103.422 
Uzbecy 122.916    289.852
Turkmeni   33.053      36.885 
Turcy razem   1.786.019
Inni muzułmanie z Azji Środkowej
Tadżycy      200.303
Razem   1.986.322
Gagauzi 12.210      13.690 

Oprócz muzułmanów - obywateli Federacji Rosyjskiej, których liczebność i strukrtura jest omówiona osobno, należy jeszcze doliczyć ok. 2 mln muzułmanów Azji Śrokowej, z tym że Turcy Meschetyńscy są obywatelami rosyjskimi, podobnie jak część Kazachów.

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: