BUŁGARIA 1991-2009 - Wybory parlamentarne

Partia 1990 1991 1994 1997 2001 2005 2009  

BSP

211

106

125

58
DL = BSP+BZNS-AS+ Ekogłasnost[1]

48

83

40
 
BBB[2]    13 12 - - -  
Eurolewica 14 - - -  
Narodno Dwiżenije Simeon Wtori 120 53 -  
GERB 116  
 
SDS
 
 
144
 
 
110
 
69
 
137
ODS = SDS+DP[3]+BZNS+ BSDP[4]
 
51
+
NS[5]=DP+
BZNS-AM
+
Ludowy DPS

 

DSB  17
15
Niebieska Koalicja (SK)
 

20

+

BZNS-NS

 
BZNS 16 - -  
BZNS-NS
à RZS[6]          10
 
 
DPS
 
23
 
24
 
15
 
19

ONS = DPS+ZP+SNI+
BZNS-NP

(SK)  
DPS    21 31 38  
ZP[7] dotychczas 0 - - -  
SNI[8] dotychczas 0 - - -  
BZNS-NP - - - -  
                                                                                                             Ataka 22 21  
                                                                                                             BNS[9] 14 -  
RAZEM 400 240 240 240 240 240 240  
                             
                                     

 
NARODEN DPS – Güner Tahir (TW) - DPS pro SDS
BZNS dzielił się wielokrotnie
„BZNS-Aleksander Stambolijski” popiera BSP - to dawni kolaboranci
„BZNS-Nikoła Petkow” był członkiem SDS, podzielił się, część pozostała w SDS
BZNS-Anstazja Mozer pozostal poza SDS i razem z Partią Demokratyczną utworzył NARODEN SYJUZ, który wraz z SDS tworzył Obiedinite Demokraticzni Sili – Zjednoczone Siły Demokratyczne.
Ekogłasnost Karakaczonowa (TW) po wyrzuceniu z SDS przeszła do otwartej koalicji z BSP
Z partii prożelewowskich z drugiego rozłamu w SDS w 1992-1993 roku do parlamentu dostał się tylko NOW IZBOR Dymitara Łudżewa (TW) w koalicji z DPS, tylko w wyborach 1997 roku.
SDS podzielił się na SDS i DSB (Demokrati za Siłna Byłgaria – Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii Iwana Kostowa) a następnie zawarł Niebieską Koalicję – Siniata Koalicija - SK[1] DE - Dviżenie Ekogłasnost – Ruch Ekogłasnost - ekolodzy
[2] Byłgarski Biznes Błok – Bułgarski Blok Businessu
[3] Demokraticzeska Partija - Partia Demokratyczna
[4] Byłgarska Sociałna Demokraticzeska Partija - socjaldemokraci
[5] Naroden Syjuz – Związek Narodowy
[6] Red, Zakonnost i Sprawedliwost - Porządek, Prawo i Sprawiedliwość
[7] Zełena Partija - Zieloni
[8] Syjuz  Now Izbor – Związek Nowy Wybór
[9] Byłgarski Naroden Syjuz - Bułgarski Związek Ludowy
Autor publikacji: 
INTERMARIUM: