Bułgaria - zasięg etniczny 1912 według Bułgarów

Macedończycy zostali potraktowani jako Bułgarzy

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: