Macedonia - mapa podziału geograficznego


Półwysel Chalkidyki i wyspa Tazos nie należał do Macedonii etnicznej.

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: