Granice Bułgarii według traktatów z San Stefano i Kongresu Berlińskiego 1878


INTERMARIUM: