Step pontyjski ok. 650 r. n.e. (wikimedia)

INTERMARIUM: