Zmiany struktury etnicznej Naddniestrza 1989/2004

Liczba ludności Naddniestra w 1989 roku                                              - 750 tys.
Liczba ludności Naddniestra wedąug spisu z listopada 2004 w 1989 roku - 555 tys.
Spadek ludności                                                                                  - 195 tys.
Stan ludności na 1 stycznia 2011 roku  - 518 tys.  dalszy spadek - 37 tys. 
Spadek ludności 1989 rok - 2011 rok - 232 tys.

2004 rok: 107.600 (19,4%) zadeklarowało posiadanie także obywatelstwa Mołdowy - 69.400 tylko obywatelstwo Naddniestrza,
                 56.000 (10,1%) także obywatelstwo Rosji   -  112.000 tylko obywatelstwo Naddniestrza,
                 44.400 (8%) - także obywatelstwo Ukrainy  - 115.600 tylko obywatelstwo Naddniestrza.

Rok Razem Rumunii % Rosjanie % Ukraińcy % Inni %
1989 750 000 247 500 33 % 217 500 29 % 217 500 29 % Bułgarzy 22.500
Gagauzi i Polacy i pozostali
po 15.000
9 %
1993 712 500 243 000 34,1% 214 000 30,1% 199 300 28,0% 56 200 7,9%
1996 696 100 233 500 33,5% 200 800 28,8% ... ... ... ...
2004 555 500 177 000 31,9% 168 000 30,3% 160 000 28,8% 39 400 7,1%

Struktura etniczna według sposu z 1989 roku

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: