Estonia – liczba ludności (z podziałem na narodowości) w latach 1989 i 2009

Tabela 1. Ludność Estonii w latach 1989 i 2009
 

    1934   1989 2009 Zmiany 2009 do 1989
  liczba osób   w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc.
Estończycy 992.520 88,1 963,281 61,51% 921,92 68,80% 41,361 4,29%
Rosjanie  92.656  8,2 474,834 30,32% 341,7 25,50% 133,134 28,04%
Ukraińcy     48,271 3,08% 28,14 2,10% 20,131 41,70%
Białorusini     27,711 1,77% 16,08 1,20% 11,631 41,97%
Finowie 1.088 0,1 16,622 1,06% 10,72 0,80% 5,902 35,51%
Tatarzy     4,058 0,26% 2,68 0,20% 1,378 33,96%
Łotysze      5.435 0,5 3,135 0,20% 2,144 0,16% 0,991 31,61%
Polacy      1.608 0,1 3,008 0,19% 2,01 0,15% 0,998 33,18%
Litwini     2,568 0,16% 2,01 0,15% 0,558 21,73%
Żydzi 4.434 0,4 4,614 0,29% 1,876 0,14% 2,738 59,34%
Niemcy    16.346 1,5 3,466 0,22% 1,876 0,14% 1,590 45,87%
Szwedzi 7.641 0,7            
Inni     14,432 0,92% 9,112 0,68% 5,320 36,86%
ludność łącznie 1.126.413   1 565 100% 1 340 100% 226 14,43%
ludność rosyjskojęzyczna  
92.656
 
8,2
559,488 35,73% 390,476 29% 169,012 30,21%
                     

 
2009 – obywatele stanowili 84,2 proc. ludności Estonii
 

Imigracja netto 1959 – 1990
Okres Liczba kolonizatorów
1956-60             30.502
1961-65             40.435
1966-70             42.493
1971-75             31.760
1976-80             28.398
1981-85             28.136
1986-90               7.510
Razem            209.234

 

Rusyfikacja miast
 
  1934 1989  2010
Miasto Ludność Proc. Estończyków Ludność Proc. Estończyków Ludność Proc. Estończyków
Tallinn 137,792 85.6 478,974 47.4    
Tartu 58,876 87.6 113,420 72.3    
Narva 23,512 64.8 81,221 4.0    
Pärnu 20,334 90.7 52,389 72.4    
Viljandi 11,788 93.3 23,080 87.1    
Valga 10,842 82.3 17,722 52.9    
Rakvere 10,027 90.9 19,822 75.2    
Võru 5,332 91.1 17,496 85.2    
Haapsalu 4,649 88.3 14,617 66.4    
Kuressaare 4,478 88.0 16,166 92.8    
Tapa 3,751 93.7 10,439 37.0    
Paide 3,285 93.5 10,849 86.7    
Paldiski 851 94.0 7,690 2.4    
Kohtla-Järve -- --2 77,316 20.8    

 

Szkoły
 
20 proc. uczniów szkół podstawowych jest rosyjskojęzyczna
 
10 proc. studentów studiuje po rosyjsku
 
W roku szkolnym 2007/2008 – działało 69 szkół rosyjskich i 27 dwujęzycznych
 
1996 – nie obywatele biorą udział w wyborach samorządowych
 
1999 – urodzeni po 26 lutego 1992 roku i poniżej 14 roku życia otrzymują obywatelstwo na prośbę rodziców.
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: