Klub Poszukiwaczy Sprzeczności warszawskiej organizacji ZMS - lista kpt. SB W. Komorowskiego Wyz. IV Dep. III MSW

   1 Marek Borowski [syn Adolfa Bermana]
   2 Piotr Blass
   3 Józef Blass
   4 Włodzimierz Brandwajn
   5 Elżbieta Bielska
   6 Barbara Bodalska
   7 Danuta Białoskórska
   8 Wojciech Babicki
   9 Bronek Bartosiewicz
  10 Sewek Blumsztajn
  11 Aleksandra Braniecka
  12 Krystyna Borowicz
  13 Stenia Sielicka
  14 Helena Brus
  15 Maciej Czerniakowski
  16 Julian Dobrzyński
  17 Bronisław Drozdowicz
  18 Józef Dajczgewand
  19 Majka Elczewska
  20 Anna Elczewska
  21 Olga Fryszman
  22 Piotr Fejgin
  23 Mieczysław Flam
  24 Helena Góralska
  25 Jan Gross
  26 Irena Grudzińska
  27 Jerzy Gzula
  28 Włodzimierz Grotte
  29 Zbigniew Glapiński
  30 Guy Goldberg
  31 Teresa Hankała
  32 Janina Halmin
  33 Edward Harley
  34 Elżbieta Hübner
  35 Wiktor Holsztyński
  36 Wanda Jurkowska
  37 Eleonora Ickowicz
 
str. 2
 
  38 Stanisław Jędrzejewski
  39 Perła Kacman
  40 Agnieszka Krysiak
  41 Lech Klupiński
  42 Henryk Kowalski
  43 Włodzimierz Kofman
  44 Marian Kamiński
  45 Michał Kleiber
  46 Jacek Koronacki
  47 Joanna Kuber
  48 Ryszard Kole
  49 Mariusz Kuźmiński
  50 Bożena Łukaszewska
  51 Jan Lityński
  52 Elżbieta Idert
  53 Bohdan Maksala
  54 Krystyna Maliniak
  55 Adam Michnik
  56 Krzysztof Melchior
  57 Jerzy Mink
  58 Wiktor Nowotny
  59 Bogdan Naumienko
  60 Marek Orlański
  61 Józef Orski
  62 Grażyna Poterańska
  63 Bożena Podgajna
  64 Sławomir Petelicki
  65 Aleksander Perski
  66 Teodor Przymusiński
  67 Barbara Popiel
  68 Wojciech Plewako
  69 Krzysztof Pszenicki
  70 Wiktor Peryt
  71 Andrzej Rapaczyński
  72 Bożena Rossol
  73 Janina Ryba
  74 Włodzimierz Rabinowicz
  75 Andrzej Rutkiewicz
  76 Antoni Szaniawski
 
str. 3
 
  77 M. Sikorski
  78 Danuta Strasser
  79 Edward Strasser
  80 Małgorzata Sadowska
  81 Maria Stauber
  82 Stefan Sztetner
  83 Piotr Szcześniewski
  84 Zofia Samet
  85 Maria Starecka
  86 Elżbieta Świetlik
  87 Anna Schiller
  88 Leon Sard
  89 Wacław Szer
  90 Olga Titkow
  91 Andrzej Titkow
  92 Małgorzata Taub
  93 Barbara Toruńczyk
  94 Lena Taboryska
  95 Tomasz Uktorski
  96 Lidia Underko
  97 Paweł Wohl
  98 Krystyna Weintraub
  99 Krystyna Winawer
100 Klaudiusz Weiss
101 Julian Wiśniewski
102 Gabriel Wróblewski
103 Włodzimierz Wiśniewski
104 Elżbieta Werner
105 Anna Wągrowska
106 Ewa Zimnok
107 Paula Zachczyńska
108 Jacek Zawistarski
109 Ewa Zarzycka
 
 

Ubekistan: materiały i opracowania: