Serbowie w Chorwacji po Dayton


Serbowie według spisu z 1991 roku

Miejsca koncentracji ludności serbskiej według spisu z 2001 i 2011 roku

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: