Serbia - zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011

 

  1948 % 1981 % 1991 % 2002 % 2011 %
Razem 5.936.223 100 7.729.236 100 8.110.906 100 7.498.001 100 7.186.862 100
Serbowie 4.651.819 80,2 5.972.661 77,3 6.616.917 80,3 6.212.838 82,9 5.988.150 83,3
Serbowie Wojwodiny    841.246 50,6 1.107.375 54,4 1.151.353 57,2 1.321.807 65,0 1.289.635 66,8
Wojwodina 1.663.212 100 2.034.772 100 2.012.517 100 2.031.992 100 1.931.809 100
Węgrzy Wojwodiny   428.932 25,8    385.356 18,9    340.946 16,9    290.207 14,3     251.136 13,0
Węgrzy wszyscy   433.618   7,5    390.321   5,0    337.479   4,5    293.299   3,9    253.899   3,5
                 Baczka Płn                  87.181 43,6      76.262 40,8
 Okręg Baczka Topola                  22.543 59,0      19.307 57,94
                 Baczka Płd                  55.128    9,3      47.850   7,8
                 Banat Płn                  78.551  47,4      68.915 46,7
Kanijža/Magyarkanizsa                  23.802  86,6       21.576 85,13
Senta/Zenta                  20.587  80,7      18.441 79.09
Ada                  14.558  77,0      12.750 75.04
Czoka/Csóka                    7.133  51,7        5.661 49,66
Chorwaci Wojwodiny    134.232 8,1    119.157 5,9     74.226   3,7      56.546   2,8      47.033   2,43
              Baczka Zach.                  12.960   6,0      10.879   5,8
              Baczka Płn.                  17.227   8,6      14.536   7,8
Okręg Subotica                  16.668 11,24       14.151  10,0
              Baczka płd.                  12.040   2,0      10.022   1,6
Bunjevci (Baczka Płn.)             21.434   0,2      20.012   0,2      16.706   0,2
Chorwaci wszyscy    164.574 2,6    149.368 1,6     97.344   1,2       70.602   0,9      57.900   0,8
Słowacy Wojwodiny      72.032 4,3      69.549 3,4     63.941   3,2       56.637   2,8       50.321   2,6
Słowacy wszyscy      73.138 1,1      73.207 0,8     66.772   0,9       59.021   0,8       52.750   0,7
              Baczka Płd.                  27.640   4,7       24.670   4,0
Baczki Petrovac                    9.751 66,41         8.772 65,46
              Banat Płd.                  15.212   4,8       13.777   4,7
Kovačica                  12.291 41,2       10.577 41,85
Rusini Wojwodiny      22.083 1,3      24.306 1,2     17.889   0,9      15.626   0,8       13.928   0,7
Rusini wszyscy      22.667 0,4      19.757 0,2     18.052   0,2      15.905   0,2       14.246   0,2
                  Baczka Płd. 6153                    7.443   1,25         6.974   1,1
                  Baczka Zach. 1880                    5.535   2,6         4.718   2,5
Ukraińcy Wojwodiny            5.001 0,2         2.057   0,1          4.635   0,2         4.202   0,2
Ukraińcy wszyscy            5.520          5.042            5.354           4.903  
Rumuni Wojwodiny      59.263 3,6      47.289 2,3       38.832   1,9        30.419   1,5       25.410   1,3
               Banat Płd                    21.618   6,9       18.000   6,1
Rumuni wszyscy      63.112 1,0      53.693 0,6      42.316   0,6        34.576   0,5       29.332   0,4
Cyganie      40.951 0,8    110.959 1,2      94.492   1,2      108.193   1,4     147.604   2,0
Vlasi      93.440 2,3      25.535 0,3      15.675   0,2        40.054   0,5       35.330   0,5
          Okręg Borski                    16.449 11,2       13.313 10,65
Albańczycy      33.769 0,6      76.296 1,0      74.303   1,0        61.647   0,8       5.809[1]   0,1
         Okręg Bujanovac                    23.681 54,7    
         Okręg Preszewo            28.961 85,31      34.992 89,85        31.098 89,10    
Preszewo miasto                    11.746 87,7    
Bułgarzy      59.395 1,0      33.294 0,4      26.416   0,3        20.497   0,3       18.543   0,3
Okręg Pczinski                      8.491   3,7         7.287   4,6
Bosilewgrad gmina                      7.037 70,86         5.839 71,83
            Okręg Pirotski                      7.313   6,9         6.602   7,1
Dimitrowgrad/Caribrod                      5.836 49,68         5.413 53,6
Muzułmanie       7.636 0,1    156.604 0,2    176.401   2,3        19.503   0,3       22.301   0,3
Bośniacy        136.087   1,8     145.278   2,0
Razem        155.590 2,1     167.579   2,3
Dystrykt Raszka                    93.921 32,25     105.488 34,1
          Novi Pazar miasto           49.769 67,26       64.251 75,37        65.593 76,27       77.443 77.13
          OkręgTutin           94,34        28.319 94,23       28.041 90,16
Dystrykt Zlatiborski                    40.225 12,83       36.907 12,9
           Okręg Sjenica           76,11        27.378 77,34       19.498 74,1
Jugosłowianie      439.265   5,7    312.595   4,1        80.721   1,1       23.303   0,3
 
[1] Albańczycy nie deklarowali swej narodowości: liczba niezadeklarowanych wzrosła z 266 tys. do 368 tys.
W Wojwodinie mieszka ok. 20 tys. Bunjewców czyli katolicka ludność chorwacka przybyła w końcu XVII wieku z Dalmacji (Knin). W okręgu Baczka Płn – w okręgu Subotica – 13.553 (2012).

Ludność Serbii (2002) to 7 498 001 mieszkańców (z wyłączeniem Kosowa)
 
Serbowie -  6 212 838 – ok.82,86%
Węgrzy – 293 299 – ok.3,9%
Bośniacy - 136 087 – ok.1,8%
Romowie – 108 193 – ok.1,4%
Jugosłowianie – 80 721 – ok.1,07%
Chorwaci – 70 602 – ok.0,9%
Słowacy – 59 021 – ok.0,8%
Albańczycy – 61 647 – ok.0,8%
Czarnogórcy – 60 049 – 0,8%
Wlasi – 40 054 – ok.0,5%
Rumuni – 34 576 – ok.0,5%
Macedończycy – 25 847 – ok.0,34%
Bułgarzy – 20 497 – ok.0,3%
Bunjevaci (Chorwaci z Baczki?) - 20 012 – ok.0,3%
Muzułmanie – 19 503 – ok.0,3%
Rusini – 15 905 – ok.0,2%
Ukraińcy – 5 354 – ok.0,07%
Słoweńcy – 5 104 – ok.0,06%
Gorani – 4 588 – 0,06%
Niemcy – 3 901 – ok.0,05%
Rosjanie – 2 588 – ok.0,03%
Czesi – 2 211- ok.0,03%
* * *
Brak samookreślenia – 107 732 – ok.1,4%
Religijne – 11 485 – ok.0,15%
Inni 11 711 – ok.0,16%
Nieznani 75 483 – ok.1%
 
W autonomicznej prowincji Wojwodinie mieszka 2 031 992 mieszkańców (27.1% całej ludności Serbii):
(Miasta Baczki: Subotica, Sombor, Novi Sad, Bačka Palanka, Apatin)

 • 1 321 807 Serbów
 • 290 207 Węgrów
 • 56 645 Chorwatów
 • 56 637 Słowaków
 • 49 881 Jugosłowian
 • 35 513 Czarnogórców
 • 30 419 Rumunów
 • 29 057 Romów
 • 19 766 Bunjevaci (Chorwaci z Baczki?)
 • 15 626 Rusinów
 • 11 785 Macedończyków
 • 4 635 Ukraińców
 • 3 154 Niemców
 • 1 648 Czechów
 • Inni (26 grup etnicznych)

W sumie 1 925 132 plus Inni (106 860)

Miejscowości zamieszkane przesz Słowaków

Okręgi dawnego Sandżaku Nowopazarskiego - obszary zamieszkałe przez Bośniaków (dawniej Muzułmanów)

Okręg Bosilegrad w Regionie Pczinskim zamieszkały przez Bułgarów. W tym samym regionie mieszlają Albańczycy w okręgach Bujanovac i Preševo

BANAT - serbski (żółty) i rumuński (niebieski) oraz węgierski - okręg Csongrád (szary)
 

SREM - chorwacki i serbski (wchodzi razem z Baczką i serbskim Banatem w skład Rep. Autonomicznej Wojwodiny)

W serbskim Sremie mieszało w 2002 roku 790.697 osób, w tym 668.745 czyli 84,85%  Serbów
 
W chorwackim Sremie mieszało w 2002 roku 204.768 osób, w tym:
 
·  160.277 Chorwaci (78,27%)
·  31.644 Serbowie (15,45%)
·  2.047 Węgrzy (1%)
·  1.796 Rusini (0,88%)
·  1.338 Słowacyi (0,65%)
·  1.138 Boszniacy (0,56%)

W Centralnej Serbii mieszka:

 • 4 891 037  Serbów (jeśli odejmiemy od całej liczby Serbów - Serbów zamieszkałych w Wojwodinie)
 • 135 670 Bośniaków
 • 79 136 Romów
 • 39 953 Wlachów
 • 18 839 Bułgarów
 • 15 869 Muzułmanów
 • 14 569 Chorwatów
 • 14 062 Macedończyków
 • 3 975 Goranów
 • Inni

W sumie 5 197 241 plus Inni (268 768)
 
Największą liczebnie mniejszość w Serbii stanowi mniejszość albańska w prowincji Kosowo-Metohija, jednak trudną jest oszacować jej liczebność.
 
Dane dotyczące ludności Serbii ze strony: http://www.vojska.net/military/scg/about/population.asp
 
Dane dotyczące ludności w Wojwodinie i Centralnej Serbii ze strony http://srbija.sr.gov.yu
Na tej stronie są też dane dotyczące ludności całej Serbii, ale mniej szczegółowe. Nieznacznie różnią się od danych ze strony, z której zaczerpnęłam dane całej Serbii.
 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: