Ludność Mołdowy według spisu z 2004 r. (bez Naddniestrza) - Dane/Mapy

MAPA ETNICZNA MOŁDOWY

Ludność Mołdawii według spisu z 2004 r. bez Naddniestrza
  Ogółem %
Rumuni / Mołdawianie 2.636.411 78,2
Ukraińcy 282.198 8,4
Rosjanie 196.557 5,8
Bułgarzy   64.820 1,9
Gagauzi 147.113 4,4
Inne   44.051 1,3
Ludność ogółem 3.371.060  

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: