Pimpusia ukradziona sąsiadom - mieszka w redakcji na Mickiewicza