Barbarossa czyli Barbiś od młodości do wieku dojrzałości