Struktura etniczna regionu bałkańskiego przed 1991 - mapa

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: