Paradoksy postkomunizmu I zasady działania ARGI według A. Zybertowicza

Strata dla dobra wspólnego – blokowanie rozwoju – jest warunkiem realizacji interesów Antyrozwojowych Grup Interesu

 1. Mord założycielski,
 2. „umoczenie”,
 3. gra na haki – kto robi interes (Kapciowy),
 4. ciągłość układu i reprodukcja bezkarności – sukcesorzy nie mogą stanowić zagrożenia dla poprzednich osób na danym stanowisku
 5. lokalizacja odpowiedzialności (kasa-odpowiedzialność)
 6. buforowanie
 7. wzajemność
 8. kooptacja (opozycja po 89)
 9. karuzela stanowisk
 10. towarzyskość (dopuszczenie neutralizuje np. dziennikarzy)
 11. odmowa wiedzy
 12. rozprowadzanie
 13. podczepienie
 14. zarządzanie przez kulturę – co wolno, a za co jest sankcja (lustracja)
Ubekistan: materiały i opracowania: