10 ZASAD DEZINFORMACJI

  1. Nie było świadków
  2. Zasada nierównych części (1 ma rację, 9 kłamie)
  3. równe części (profesor i idiota)
  4. Mieszanka prawdy i fałszu (80 do 20)
  5. ironizowanie
  6. modyfikacja kontekstu (rozchylała nogi, prostytutka, ona zgwałciła)
  7. zacieranie (wielki reżyser)
  8. komentarz podtrzymywany (nie na temat)
  9. generalizacja (ogólniki)
  10.  szczegół podważa całość (metoda Paradowskiej)

 

Ubekistan: materiały i opracowania: