Mniejszość turecka i muzułmańska w Bułgarii 1944-2011 (mapy 1992 - 2001)

LUDNOść TURECKA I MUZUŁMAńSKA W BUŁGARII 1992 - 2011
 
Okręg
Turcy
1992r.
% Mieszk
2001
Turcy,
2001r.
 
%
Mieszk.
2011
Turcy
2011
 
%
Muzuł
manie
1992
% Muzuł
manie
2001
% Muzuł
manie
2011
 
%
Turecki
2001r.
% Turecki 2011/% odpowied.
Sofia m.     4.432   0,37 1.170 .842     6.036  0,52 1.291.591   6.526 0,50   9.068  0,76     8.614 0,74     6.263 0,53  
Sofia reg.   1.032  0,36    273.240        654  0,24   247.489      422 0,17   2.860  0,99     3.368 1,23         587 0,21  
Błagojewg   35.975 10,23    341.173   31.857  9,34   323.552 17.027 5,26  64.950 18,47  62.431 18,30  40.667 16,06 19.819 5,81 6.522/2,3
Burgas   58.201 13,22    423.547   58.636 13,84   415.817 49.354 11,9  66.905 15,19  64.568 15,24  40.055 12,91 63.025 14,89 51.351/14,0
Warna   33.461   7,23    462.013   37.502   8,12   475.074 30.469 6,41  46.508 10,05  45.672  9,89  20.533   5,7  41.229  8,92  33.606/8,0
Tyrnowo   20.824   6,54    293.172   22.562   7,70   258.494 15.709 6,07   27.323   8,59  26.085 8,90  11.908   5,89 23.738  8,10 16.169/7,0
Widin      295   0,19    130.074        139   0,11 101.018         85 0,08       400  0,26       139 0,11      74 0,1      138 0,11 129/0,1
Wraca     1.379   0.51    243.036     2.000   0,82 186.848       565 0,30     5.630  2,08     4.223 1,74       438 0,3       553 0,23      382/0,2
Gabrowo     9.629   5,94    144.125     9.109   6,32   122.702     6.464 5,26     10.493  6,48     8.860 6,15    4.210   4,21   9.156 6,35 6.504/5,7
Kyrdżali 138.249 64,66    164.019 101.116 61,65   152.808   86.527 56,6   161.700 75,63 114.217 69,64  82.227    70,14 101.548 61,91 86.743/66,4
Kiustendił     358   0,20    162.534        146   0,01 136.686      105 0,07       553 0,30        231  0,14   102 0,1       117  0,07   109/0,1
Łowecz   7.798   4,10    169.951     8.476   4,99   141.422     4.337 3,06     17.541 9,22  10.501  6,18 3.273 3,0    6.994  4,12 3.898/3,0
Montana      322   0,15    182.258        235   0,13   148.098        171 0,11          497 0,24        283  0,16         97    0,1       220  0,12      274/0,2
Pazardzik 22.999   7,05    310.723   20.448   6,58   275.548   14.062 5,10     47.155 5,40  46.338 14,91  24.353 11,5  21.902  7,05  15.430/6,3
Pernik      169   0,10    149.832        108   0,07 133.530       231 0,17       395 8,14        178 0,12    202   0,2      106  0,10    290/0,2
Plewen 14.900   4,30    311.985   16.931   5,43 269.752    8.666 3,21   18.723 52,90  15.681 5,03  4.780   2,5 14.947  4,80 7.728/3,2
Płowdiw 46.774   6,37    715.816   52.499   7,33 683.027  40.255 5,89   59.799 15,69  62.595 8,74  36.319   6,8 56.696  7,92 41.979/6,8
Razgrad 79.490 47,48    152.417   71.963 47,21 125.190  57.261 45,8   88.551 36,96  81.835 53,69  52.706 50,6 75.585 49,60 59 746/52,4
Ruse 35.230 12,20    266.157   37.050 13,92 235.252  28.658 12,2   45.311  8,27  41.997 15,78  23.817 12,4 37.206 13,98 29.238/13,6
Silistra 52.812 32,79    142.000   48.761 34,34 119.474  40.272 33,7   59.536 55,18  54.174 38,15  37.806 37,7 51.616 36,35 43.421/39,0
Sliwen 33.461 19,71    218.474   22.971 10,51 197.473  16.784 8,50   23.057  6,97  21.668   9,92  11.471   8,19 23.606 10,80 18.125/10,6
Smolian 10.708   6,70    140.066     6.212   4,44 121.752    4.696 3,85   88.159 22,67  58.758 41,95  29.001 39,77 5.782   4,13 4.386/4,6
St. Zagora 18.845   4,74    370.615   18.529   5,00 333.265 15.035 4,51   27.708 40,59  21.423 5,78  11.693  4,41 18.924   5,11 16.152/5,3
Dobricz 33.939 14,58    215.217   28.231 13,12 189.677 23.484 12,4   52.779 13,57  44.277 20,57  23.487 15,85 33.642 15,63 29.642/17,2
Tyrgowište 50.931 33,65    137.689   49.495 35,95 120.818 38.231 35,8    61.434 35,58  58.838 42,73  34.368 38,13 50.753 36,86 39.715/37,4
Haskowo 32.583 11,03    277.478   31.266 11,27 246.238 28.444 11,6   40.104  2,70  33.780 12,17 23.314 11,9 31.560 11,37 28.886/12,8
Szumen 64.704 29,37    204.378   59.551 29,14 180.528 50.878 28,2    78.388 35,58  72.544 35,50   51.817 33,88 62.420 30,54 54.523/32,6
Jambol   4.594   2,60    156.070     4.181   2,68 131.447   3.600 2,93      4.768 2,7     3.700   2,37     1.151    1,1   4.384   2,81     3.974/
Razem 800.052   9,43 7. 928.901 746.664   9,42 7.364.570 588.318 100 1.110.295 13,08 966 978 12,20 577.139   7,8 762.516   9,62 605.802/100

Muzułmanie 1992 - 2001

Turcy 1992 - 2001

Język turecki 2001

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: