Pieriestrojka - fronty ludowe - deklaracje suwerenności i samodzielności gospodarczej - niepodległość

Republiki Front Wymiana władz Deklaracja suwerenności Wybory 1990 Deklaracja niepodległości Wybory
Estonia Kongres Obywateli
Sowiet
2 ośr
13.04.1988 
Inicjatywa
1-2.10.88
Kongres
16.06.1988
Vaino/Väljas
Rüütel
 
16.11.1988 105
49 -Rahvarinne, Vaba Eesti
Rüütel
30.03.1990 stan przejściowy
20.08.1991
1992 Laar (Isamaa/ERSP)
prezydent-parlament
Meri
Łotwa Kongres Obywateli
Sowiet
2 ośr.
2.06.1988
(inicjatywa maj)

Komitet Inic.
8.10.1988
Kongres
Ok.5.10.1988
B. Pugo/J.Vagris

Gorbunovs
28.07.1989 201
137 LTF i komuniści narodowi
Gorbunovs
15.02.1990 ws. Niepodległości okupacja 21.08.1991 1993 Celsz/Ziemnieki Prezydent-parlament
Ulmanis
Litwa 3.06.1988 (28 maja) 22.10.1988 20.10.1988
Songaila/
Brazauskas i Bieriezow
18.05.1989 140  97 frakcje
Vytaustas
Landsbergis
11 marca 1991 1992 LDDP
Sleżevicius

1993 prez. Powszechne Brazauskas
Białoruś 3.06.1988 artykuł Paźniaka
19.10.1988
Komitet Inic.

24.06.1989
Kongres
I.1987
Sokałau
XII.1990
Małafieu
27.07.1990 360
345 wybranych 36-37 BNF
Z BD - 82
19.05.1990- 24.08.1991

Szuszkiewicz
25 sierpnia 1991
17.09.1991
Szuszkiewicz
1994 Prezydent powszechne
Łukaszenka
Ukraina 5.06.1988 Kijów NSSP
13.06 Lwów projekt 3.08 Grudzień 88
IX1989
21.09.1989 Szczerbycki 
dymisja
28.09.1989
Iwaszko 23.07.1991 Hurenko
16.07.1990 450
129
Front/Blok Dem.

4.06-23.07.90
Iwaszko
Krawczuk
24 sierpnia 1991 1994 Ruch 20
deputowanych

1.12.1991-1994
Prezydent Powszechne
Krawczuk
Mołdowa 27.05.1988
3.06.1988
2 Komitety

20 maja 1989
Kongres

 
16.11.1989
S. Gross/ P. Lucinschi 5.02.1991 Eremei
23.06.1990 380 (poźniej)
371 wyb. maj
150 Blok (w tym 80 FPM)
Mircea Snegur
27 sierpnia 1991 1994 DPA, Front 9 posłów 8.12.1991
Prezydent powszechne
Snegur
 
1996 Lucinschi potem parlament
INTERMARIUM: