Struktura narodowa Białorusi i zmiany 1989-2009

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW BIAŁORUSI

1989 1999 10. 2003 1. 2004     2009
10.151.806 10.045.237 9.862.100 9.847.700 9.504.000

 
STUKTURA NARODOWOŚCIOWA NA BIAŁORUSI
 
Najbardziej wiarygodne dane pochodzą ze spisu ludności w 1999 roku. Wszystkie szacunki z lat następnych przytaczają skład procentowy poszczególnych narodowości zamieszkujących Białoruś za spisem ludności z 1999 roku.  W 2009 roku miał miejsce kolejny spis ludności.

             
  1989   1999   2009  
   W tys. %  W tys. % W tys. %
Ogółem 10.151.806 100 10.045.237 100 9.504 100
Białorusini 7.904.623 77,86 8.159.073 81,22 7.957. 83,7
Rosjanie 1.342.099 13,22 1.141.731 11,37  785 8,3
Polacy 417.720 4,11 395.712 3,94   295 3,1
Ukraińcy 291.008 2,87 23.7014 2,36   159 1,7
Żydzi 111.977 1,10 27.810 0,28    13 0.1
Ormianie 4.933 0,05 10.191 0,10      8,5  
Tatarzy 12.552 0,12 10.146 0,10      7  
Romowie 10.762 0,11 9.927 0,10      7  
Litwini 7.606 0,07 6.387 0,06      5  
Azerowie 5.009 0,05 6.362 0,06      5,5  
Niemcy 3.517 0,03 4.805 0,05      2,5  
Mołdawianie 4.964 0,05 4.267 0,04      3,5  
Gruzini 2.840 0,03 3.031 0,03      2,4  
Czuwasze 3.323 0,03 2.242 0,02      1,3  
Łotysze 2.658 0,03 2.239 0,02      1,5  
Mordwini 2.620 0,03 1.677 0,02      0.9  
Uzbecy 3.537 0,03 1.571 0,02      1,6  
Kazachowie 2.266 0,02 1.239 0,01      1,4  
Baszkirzy 1.252 0,01 1.091 0,01        0.6  
inni 16.469 0,16 14.876 0,15       8  

Dane na podstawie spisów ludności przeprowadzanych w roku 1989 oraz w roku 1999

 
STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE BRZESKIM
         
  1989   1999  
   w tys. %  w tys. %
Ogółem 1449002 100 1485095 100
Białorusini 1199536 82,78 1262598 85,02
Rosjanie 145887 10,07 128740 8,67
Polacy 31674 2,19 27136 1,83
Ukraińcy 60644 4,19 57111 3,85
Żydzi 3227 0,22 1127 0,08
Ormianie 457 0,03 1091 0,07
Tatarzy 1101 0,08 934 0,06
Romowie 943 0,07 877 0,06
Litwini 509 0,04 422 0,03
Azerowie 477 0,03 650 0,04
Niemcy 503 0,03 770 0,05
Mołdawianie 794 0,05 585 0,04
Gruzini 242 0,02 287 0,02
Czuwasze 387 0,03 295 0,02
Łotysze 207 0,01 209 0,01
Mordwini 319 0,02 242 0,02
Uzbecy 278 0,02 212 0,01
Kazachowie 163 0,01 123 0,01
Baszkirzy 119 0,01 93 0,01
inni 1532 0,11 1563 0,11
         
 STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE HOMELSKIM
         
  1989   1999  
   w tys. %  w tys. %
Ogółem 1.667.795 100 1.545.083 100
Białorusini 1.338.097 80,23 1.301.346 84,22
Rosjanie 210.419 12,62 169.263 10,95
Polacy 4.556 0,27    3.572 0,23
Ukraińcy 68.600 4,11 50.587 3,27
Żydzi 31.770 1,90 5.896 0,38
Ormianie    658 0,04 1.625 0,11
Tatarzy 1 355 0,08 1.136 0,07
Romowie 3.602 0,22 3.258 0,21
Litwini 707 0,04 411 0,03
Azerowie 715 0,04 960 0,06
Niemcy 754 0,05 887 0,06
Mołdawianie 801 0,05 990 0,06
Gruzini 452 0,03 417 0,03
Czuwasze 547 0,03 323 0,02
Łotysze 344 0,02 223 0,01
Mordwini 440 0,03 263 0,02
Uzbecy 459 0,03 273 0,02
Kazachowie 434 0,03 223 0,01
Baszkirzy 245 0,01 405 0,03
inni 2.840 0,17 2.661 0,17
 STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM
         
  1989   1999  
   w tys. %  w tys. %
Ogółem 1163608 100 1185178 100
Białorusini 702208 60,35 738216 62,29
Rosjanie 124250 10,68 119200 10,06
Polacy 300836 25,85 294090 24,81
Ukraińcy 23401 2,01 21166 1,79
Żydzi 2208 0,19 938 0,08
Ormianie 461 0,04 1049 0,09
Tatarzy 2462 0,21 2161 0,18
Romowie 376 0,03 452 0,04
Litwini 3087 0,27 2964 0,25
Azerowie 526 0,05 581 0,05
Niemcy 435 0,04 669 0,06
Mołdawianie 471 0,04 415 0,04
Gruzini 224 0,02 285 0,02
Czuwasze 305 0,03 294 0,02
Łotysze 213 0,02 219 0,02
Mordwini 286 0,02 195 0,02
Uzbecy 205 0,02 145 0,01
Kazachowie 148 0,01 118 0,01
Baszkirzy 95 0,01 80 0,01
inni 1410 0,12 1304 0,11
STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE MIŃSKIM (BEZ MIŃSKA)
         
  1989   1999  
    %   %
Ogółem 1574618 100 1558632 100
Białorusini 1339427 85,06 1350301 86,63
Rosjanie 156500 9,94 140561 9,02
Polacy 33248 2,11 29532 1,89
Ukraińcy 29577 1,88 25144 1,61
Żydzi 4436 0,28 1543 0,10
Ormianie 636 0,04 1785 0,11
Tatarzy 2108 0,13 1776 0,11
Romowie 1370 0,09 1424 0,09
Litwini 689 0,04 583 0,04
Azerowie 603 0,04 852 0,05
Niemcy 638 0,04 809 0,05
Mołdawianie 785 0,05 597 0,04
Gruzini 300 0,02 359 0,02
Czuwasze 478 0,03 321 0,02
Łotysze 290 0,02 269 0,02
Mordwini 384 0,02 270 0,02
Uzbecy 646 0,04 262 0,02
Kazachowie 234 0,01 195 0,01
Baszkirzy 204 0,01 126 0,01
inni 2059 0,13 1923 0,12
STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE MOHYLEWSKIM
         
  1989   1999  
    %   %
Ogółem 1279797 100 1213521 100
Białorusini 1051885 82,19 1044249 86,05
Rosjanie 166007 12,97 132075 10,88
Polacy 3661 0,29 2798 0,23
Ukraińcy 29394 2,30 21132 1,74
Żydzi 18480 1,44 3532 0,29
Ormianie 404 0,03 1171 0,10
Tatarzy 1063 0,08 777 0,06
Romowie 1386 0,11 1079 0,09
Litwini 643 0,05 366 0,03
Azerowie 860 0,07 926 0,08
Niemcy 295 0,02 580 0,05
Mołdawianie 554 0,04 520 0,04
Gruzini 384 0,03 471 0,04
Czuwasze 474 0,04 252 0,02
Łotysze 358 0,03 221 0,02
Mordwini 342 0,03 171 0,01
Uzbecy 637 0,05 189 0,02
Kazachowie 454 0,04 185 0,02
Baszkirzy 179 0,01 73 0,01
inni 2323 0,18 1471 0,12
STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE WITEBSKIM
         
  1989   1999  
    %   %
Ogółem 1409909 100 1377161 100
Białorusini 1119479 79,40 1129141 81,99
Rosjanie 213911 15,17 187872 13,64
Polacy 25260 1,79 21003 1,53
Ukraińcy 26148 1,85 21926 1,59
Żydzi 12702 0,90 4633 0,34
Ormianie 571 0,04 1431 0,10
Tatarzy 1538 0,11 1260 0,09
Romowie 1716 0,12 1598 0,12
Litwini 1079 0,08 917 0,07
Azerowie 726 0,05 834 0,06
Niemcy 476 0,03 639 0,05
Mołdawianie 720 0,05 649 0,05
Gruzini 341 0,02 384 0,03
Czuwasze 531 0,04 396 0,03
Łotysze 759 0,05 755 0,05
Mordwini 407 0,03 279 0,02
Uzbecy 672 0,05 249 0,02
Kazachowie 307 0,02 206 0,01
Baszkirzy 156 0,01 119 0,01
inni 2389 0,17 2113 0,15
STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W MIŃSKU
         
  1989   1999  
    %   %
Ogółem 1607077 100 1680567 100
Białorusini 1153991 71,81 1333222 79,33
Rosjanie 325125 20,23 264020 15,71
Polacy 18479 1,15 1758 0,10
Ukraińcy 53244 3,31 39948 2,38
Żydzi 39154 2,44 10141 0,60
Ormianie 1746 0,11 2039 0,12
Tatarzy 2925 0,18 2102 0,13
Romowie 1369 0,09 1239 0,07
Litwini 892 0,06 724 0,04
Azerowie 1102 0,07 1559 0,09
Niemcy 416 0,03 451 0,03
Mołdawianie 839 0,05 511 0,03
Gruzini 897 0,06 828 0,05
Czuwasze 601 0,04 361 0,02
Łotysze 487 0,03 343 0,02
Mordwini 442 0,03 257 0,02
Uzbecy 640 0,04 241 0,01
Kazachowie 526 0,03 189 0,01
Baszkirzy 254 0,02 195 0,01
inni 3916 0,24 3841 0,23

Polacy są trzecią co do wielkości mniejszością narodowościową na Białorusi. Większość z nich posługuje się językiem białoruskim i deklaruje go jako język ojczysty (57,6%). Tylko 4,73% Polaków posługuje się językiem polskim w domu, podczas gdy językiem rosyjskim 37,7%. Jedynie 16,5 % Polaków uważało polski za język ojczysty w 1999 roku. 11,6% uważało język polski za swój drugi język. 74,3% spośród Polaków na Białorusi mieszka w obwodzie Grodzieńskim.
 
MNIEJSZOŚĆ BIAŁORUSKA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

  liczba ludności liczba Białorusinów % Białorusinów Rok 1989 r.
Litwa 3483900 42.900 1,23% 2001 1,70%
Łotwa 2366131 95.633 4% 2001 4,50%
Estonia 1370052 17.241 1,26% 2001 1,78%
Polska 38626349 48.737 0,12% 2002  
Rosja 146368900 115.2000 0,78% 1999 0,82%
Ukraina 47793700 275.800 0,6 2001 0,90%
           

 
Aleksandra  Pietruszka, studia podyplomowe

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: