Języki, jakimi posługują się, na co dzień obywatele Białorusi (2009)

Liczba Białorusinów w 2009 r. w przybliżeniu                (w tys.) Języki wskazywane jako ojczyste przez osoby deklarujące narodowość białoruską.
białoruski (w mln) Udział proc.(%) rosyjski
(w mln)
Udział proc.(%) ukraiński
 
Udział proc.(%) polski
 
Udział proc.(%) Osoby, które nie zadeklarowały języka ojczystego.
 
Udział proc.(%)
 
 
 7 957  

4.841
 
 

60,8  2.943  36,9  3.786  0,04  941  0,01  167.000  2,25

Dane statystyczne dotyczące języków, jakimi posługują się osoby narodowości białoruskiej oraz sami Białorusini. Badania statystyczne przeprowadzone w 2009 r. przez Национальны статистический комитета Республики Беларуси.

Liczba obywateli Białorusi w 2009 r.
(w tyś.)
Języki, jakimi posługują się, na co dzień obywatele Białorusi.
białoruski
(w mln)
Udział proc.(%)
 
rosyjski
(w mln)
Udział proc.(%)
 
inne
(w mln)
Udział proc.(%)
 
    9 503 2.227 23 6.672 70 0,603 7

 
 
Źródło: Biuletyn statystyczny. Dane za 2009 r. Национального статистического комитета Республики Беларуси.
http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php
Data dostępu 14.12.2010 r.
 


 Źródło: Biuletyn statystyczny. Dane za 2009 r. Национального статистического комитета Республики Беларуси.
http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php
Data dostępu 14.12.2010 r.

Język białoruski i rosyjski w obwodach (dane oficjalne 2009)

Obwód Ludność
w tys.
Jęz. ojczysty
białoruski
Język w
domu biał.
Jęz. ojczysty
rosyjski
Język w
domu ros.
Razem 9.503 5.058 2.227 3.948 6.673
Brzeski 1.401    751    374    597    982
Witebski 1.230    646    276    543    900
Homelski 1.440    786    326    602 1.037
Grodzieński 1.072    634    375    386    606
Mińsk 1.836    645    106    966 1.508
Miński 1.422    987    553    390    796
Mohylewski 1.099    605     215    460    840

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: