Partie i elity polityczne Węgier po 1990 roku

Republika Węgierska - Magyar Köztársaság
(od 2012 Węgry – Magyarország)

Partie i elity polityczne Węgier po 1990 roku

Lech Wojciechowski – rocznik I, Peter Szabo – rocznik V, Franciszek  Rapacki – rocznik X, Tetiana Wezyr 2016

 Partia

Wybory Geneza

Ludzie

Program
FIDESZ – Związek Młodych Demokratów (Fiatal Demokraták Szövetsége)
Używany jest skrótowiec, ale pełna nazwa brzmi: Fidesz – Węgierska Partria Obywatelska
(Fidesz - Magyar Polgári Szövetség)
1990 – 21 mandatów
1994 -  20
1998 – 148
2002 – 164
2006 – 141
2010 – 263
Fidesz+KDNP
2014 – 133
Fidesz+KDNP
Powstał 30.03.1988 roku jako radykalnie antykomunistyczna organizacja studentów prawa i ekonomii związana z nurtem liberalnym. Viktor Orbán, László Kövér, Zoltán Pokorni, János Áder,
József Szájer
U źródeł silnie liberalny, opowiadający się za demokracją wolnorynkową w stylu zachodnioeuropejskim, socjalistyczne zabarwienie. Później ewolucja w kierunku konserwatywnym-ludowym.
SZDSZ – Związek Wolnych Demokratów
(Szabad Demokraták Szövetsége)
Pełna nazwa: SZDSZ – Węgierska Partia Liberalna (SZDSZ -
Magyar Liberális Párt)
1990 – 93
1994 -  68
1998 – 24
2002 – 20
2006 – 20
2010 – 0
01.05.1988 Powstaje jako Sieć Wolnych Inicjatyw, w wyniku rywalizacji z MDF
13.11 przekształca się w SZDSZ
30.10.2013 oficjalnie przestała istnieć
János Kis, Péter Tölgyessy,
Iván Pető,
Gábor Kuncze,
Bálint Magyar,
Gábor Demszky,
Gábor Fodor,
János Kóka
Proeuropejska liberalna lewica opowiada się za gospodarką wolnorynkową. Początkowo za lustracją.
MDF - Węgierskie
Forum Demokratyczne
(Magyar Demokrata Fórum)
 
1990 – 164
1994 -  38
1998 – 17
2002 – 24
2006 - 11
27.09.1987 spotkanie w Lakitelek – początki partii.
Założycielami byli intelektualiści - ludowa opozycja. Ale na spotkaniu założycielskim byli też partyjni reformiści.
József Antall, Zoltán Bíró
Lajos Für,
Sándor Lezsák, Ibolya Dávid, Péter Boross, Imre Kónya
Program o charakterze ludowo-narodowym.
Czasem populistyczny i nacjonalistyczny (antyrumuński i antysłowacki). Początkowo skłonni do współpracy z MSZP, SZDSZ. Charakter ludowo-narodowy. Obecnie zbliżenie z Fideszem. Uważają się za spadkobierców reolucji1956. Opowiadają się za wolnym rynkiem i kapitalizmem (prawica) odwołują się do tradycji narodowych.
FKGP – Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy
(Független Kisgazda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990– 44
1994 - 26
1998 – 48
2002 – 0
2006 – 0
28.10.1988
Reaktywizowana jako silnie antykomunistyczna spadkobierczyni partii istniejącej do 1947 roku.
István Prepaliczay, Ferenc József Nagy,
József Torgyán - TW „Lajos Szátmari”,
Miklós Reti
Partia o genezie sięgającej 1908 roku. Reprezentuje kierunek konserwatywno-ludowy Silnie antykomunistyczna, akcenty nacjonalistyczne oraz szowinistyczne.
Domaga się zwrotu zagarniętego przez komunistów mienia prywatnego, ostatnio krytyczna wobec NATO i UE.
KDNP – Ludowa Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna
(Kereszténydemokrata Néppárt)
1990 –21
1994 - 22
1998 – 0
2002 – 0
2006 -23
2010 – 263
Fidesz+KDNP
2014 – 133
Fidesz+KDNP
 
Powstała 7.03.1989
Reaktywują się jako spadkobiercy partii historycznej.
Gorgy Giczy, László Surjan, Semjen Zholt Reprezentują kierunek konserwatywno-ludowy, hasła antykomunistyczne, jednak bardziej umiarkowane od FKGP.
MSZP - Węgierska Partia Socjalistyczna
(Magyar Szocialista Párt)
1990 –33
1994 - 209
1998 – 134
2002 – 178
2006 -190
2010 - 59
2014 – 38
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP (Összefogás)
W tym
MSZP - 29
Powstała 9.10.1989
jako faktyczna kontynuatorka partii komunistycznej, z inicjatywy partyjnych twórców pierestrojki.
Rezső Nyers,
Gyula Horn, László Kovács,
István Hiller,
Ferenc Gyurcsány,
Péter Medgyessy agent D-209,
Attila Mesterházy
Mimo korzeni lewicowych od 2006 roku próbują radykalnych reform rynkowych. Kładą coraz mniejszy nacisk na opiekę socjalną. UE jest priorytetem co nie przeszkadza w prowadzeniu polityki energetycznej sprzyjającej Rosjanom. Tendencja do przeistoczenia się w partię soc.-dem. w stylu zachodnioeuropejskim, którą pod znakiem zapytania postawiły wydarzenia 2006 roku. Określali się mianem „narodowego środka”.
MIéP – Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia
(Magyar Igazság és Élet Pártja)
 
 
 
 
 
1990 – nie istniała
1994 - 0
1998 – 14
2002 – 0
2006 – 0
 
5.05.1993
Partię stworzyli rozłamowcy z MDF.
István Ciurka tw “Rasputin”,
László Bognár
Reprezentuje stanowisko często skrajnie szowinistyczne, nacjonalistyczne, populistyczne. Idea Wielkich Węgier. Anty komuniści, anty NATO anty UE. Do wyborów 2006 roku idą w koalicji z Jobbik. Potem łączą się.
Jobbik – Ruch dla Lepszych Węgier
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
2006 – 0
2010 – 47
2014 - 23
24.X.2003 Gábor Vona Radykalna partia grupująca skrajnie prawicową młodzież. Podobnie jak MiéP, z którą poszli do wyborów 2006 roku odwołuje się do idei Wielkich Węgier. Powołała paramilitarną Gwardię Węgierską. Prowokowała zamieszki w czasie kryzysu 2006
LMP
Polityka Może Być Inna! (Lehet Más a Politika)
2010 – 16
2014 – 5
26 lutego 2009 
na bazie niewielkiego ruchu społecznego
 András Schiffer 
Bernadett Szél
 
Ugrupowanie należy do Europejskiej Partii Zielonych.
Opowiada się za ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, walką z korupcją, większą partycypacją społeczeństwa w decyzjach politycznych, odrzucając – jej zdaniem – przestarzały i nieadekwatny podział na lewicę (socjalistów i liberałów) oraz prawicę (Fidesz).
Razem
(Együtt)
2014 - 3 26 października 2012 utworzona jako koalicja ruchów lewicowych – „Razem  2014”; 8 marca 2013 została formalnie utworzona partia z nazwą „Razem”. Zawiązała koalicję z formacją Dialog na rzecz Węgier Gordon Bajnai,
z 2015 -  Viktor Szigetvári
Socjalliberalizm
Opozycja wobec rządów Viktora Orbána
Dialog na rzecz Węgier
(Párbeszéd Magyarországért, PM)
2014 – 1 (Tímea Szabó)  jako platforma polityczna powstało w 2012 w wyniku rozłamu w LMP;
17 lutego 2013 utworzona partia
Benedek Jávor,
Tímea Szabó
Reprezentująca nurt zielonego liberalizmu.
Opozycja wobec rządów Viktora Orbána
Koalicja Demokratyczna
(Demokratikus KoalícióDK)
2014 - 4 22 października 2011
 
Ferenc Gyurcsány Centrolewicowa partia polityczna 
Partia powstała jako radykalna opozycja Fidesz Viktora Orbana mająca jednoczyć postkomunistów i liberałów.
Węgierska Partia Liberalna (Magyar Liberális Párt, MLP) 2014 - 1  27 kwietnia 2013  Gábor Fodor
(2008–2009 przewodniczący SZDSZ)
Obiecuje "bardziej liberalną i patriotyczną politykę". Krytykuje polityke państwa opiekuńczego. Węgry były wtedy w czołówce regionu, gdy liberalizm i SZDSZ były silne. Program partii - "Sympatyczny liberalizm"
Jedność (węg. Összefogás)
sojusz opozycyjnych partii:
Razem 2014Gordona BajnajegoWęgierska Partia Socjalistyczna,  Koalicja Demokratyczna,  Węgierska Partia Liberalna i Dialog dla Węgier
2014 – 38
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP
 
14 stycznia 2014–
6 kwietnia 2014
MSZP - József Tóbiás, DK - Ferenc Gyurcsány Együtt (Razem) - Viktor Szigetvári,
MLP - Gábor Fodor.
Kandydatem sojuszu na premiera jest lider Partii Socjalistycznej 
Attila Mesterházy
Alians powstał aby zwiększyć szanse ugrupowań opozycyjnych na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2014 r.. Ugrupowania wchodzące w skład sojuszu mają wystawić swoich kandydatów we wszystkich 106 jednomandatowych okręgach wyborczych
 

 

Koalicje rządowe na Węgrzech od upadku WRL

 • 1990 – MDF+FKGP+KDNP
 • 1994 – MSZP+SZDSZ
 • 1998 – FIDESZ+FKGP+MDF
 • 2002 - MSZP+SZDSZ
 • 2006 - MSZP+SZDSZ, od 30.IV.2008 rząd mniejszościowy MSZP
 • 2010 - Fidesz+KDNP
 • 2014 - Fidesz+KDNP

Premierzy Republiki Węgierskiej:

 • József Antall 3.V.1990 – 12.XII.1993 (MDF)
 • Péter Boross 12.XII.1993 – 15.VII.1994 (MDF)
 • Gyula Horn 15.VII.1994 – 6.VII.1998 (MSZP)
 • Viktor Orbán 6.VII.1998 – 27.V.2002 (Fidesz)
 • Péter Medgyessy 27.V.2002 – 29.IX.2004 (Bezpartyjny, MSzP, służby)

 
Premier Węgier:

Prezydenci Prezydenci Republiki Węgierskiej od upadku WRL:

 • Mátyás Szürös 18.X.1989 – 2.V.1990
 • Árpád Göncz 2.V.1990 – 4.VIII.2000
 • Ferenc Mádl 4.VIII.2000 – 5.VIII.2005
 • László Sólyom 5.VIII.2005 -            6.VIII.2010

 
Prezydenci Węgier:
 

 • Pál Schmitt 6.VIII. 2010 – 2.IV.2012
 • László Kövér p. o. 2.IV – 10.V. 2012
 • János Áder 10.V.2012 -

 

Biografie ważniejszych polityków

 
Imre Pozsgay: ur.1933 w Kóny. W 1954 roku kończy Instytut Lenina.1956-89 członek Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, w 1959 w ZSRR, do 1969 działa lokalnie (sekretarz ds. ideologii komitatu Kecskemét). W 1966 broni doktoraty w Instytucie Nauk Społecznych przy KC.  Był protegowanym György Aczéla a latach 80ych Istvána Horvátha (szefa MSW) W latach 1969-1971 kieruje działem prasowym KC, w 1971 wizyta w ZSRR.  1975-1976 wiceminister kultury, 1976-1980- minister kultury. Od 1980 do 1989 członek KC, 1980-1982 minister edukacji. 1982-1988 sekretarz generalny Patriotycznego Frontu Narodowego, już wówczas opowiadał się za współpracą z ludową opozycją. Jesienią 1986 roku jedzie do Moskwy, po powrocie podkreśla potrzebę reform. W 1987 roku spotyka się z Jakowlewem w Budapeszcie, 27.09.87 uczestniczy w spotkaniu z opozycją ludową w Lakitelek i udziela na jego temat wywiadu w „Magyar Nemzet” za co jest krytykowany przez partię. Od maja 1988 działa w Politbiurze, odpowiada za łączność z opozycją i media. Od lata jako minister stanu ma za zadanie przygotować propozycję reform ustroju (np. stosunków między władzą wykonawczą i ustawodawczą). W styczniu „rozgrzesza” rewolucję1956 roku. Spotyka się z Jakowlewem wiosną. Latem, jeszcze w czasie obrad „Okrągłego Stołu” we własnym domu dogaduje się z działaczami MDF. Autor układu (z Józsefem Antallem), w którym przewidziano dla niego prezydenturę. Referendum, które odłożyło elekcję sprawiło, że w listopadzie 1989 wystąpił z MSZP. Próbował bez sukcesu zorganizować Narodowy Związek Demokratyczny, w 1997 zaczął współpracę z MDF, kandydował w 1998 w wyborach parlamentarnych. Bez sukcesu. Dziś, wykłada politologię w Debreczynie.
 

SZDSZ

Gábor Kuncze: ur. 1950 w Pápa. W 1985 otrzymuje dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie na wydziale przemysłu, a w 1988 na kierunku organizacji i zarządzania przemysłem. W 1990 dostaje się do parlamentu jako niezależny (przy poparciu SZDSZ, do którego wstępuje w 1992 roku). W maju 1997 został przewodniczącym SZDSZ. W rządzie Gyuli Horna (1994-98) pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera. Minister spraw wewnętrznych  w latach 1998-2002.
 
János Kis: ur. 1943 w Budapeszcie. Filozof, początkowo marksista ze szkoły György Lukacsa. W 1972 wyrzucony z partii komunistycznej. Założyciel samizdatu „Beszélő” (listopad 1981) Jedna z głównych postaci zjazdu opozycji w Monor w 1985. W SZDSZ od początku działalności, w lutym 1990 wybrany na przewodniczącego. W listopadzie 1991 wycofał się z życia politycznego i poświęcił pracy naukowej. Autor art. „Dylematy Jałty” (1985) i współautor „Umowy społecznej” (1987)
 

FIDESZ

Viktor Orbán: ur.1963 w Székesfehérvár.Po zdobyciu dyplomu prawniczego Uniwersytetu w Budapeszcie w 1987 roky rozpoczyna pracę w Instytucie Szkolenia Kadr Kierowniczych przy Ministerstwie Rolnictwa i Aprowizacji. W 1988 Zostaje członkiem Zespołu Badawczego Europa Środkowa wspomaganego przez Fundację Soros’a, a rok później udaje się do Pembroke College jako stypendysta tejże fundacji. Jeszcze w marcu 1988 r. uczestniczy w formowaniu Związku Młodych Demokratów (Fidesz). Dzięki żarliwej, antykomunistycznej mowie wygłoszonej 16.06.1989 podczas pogrzebu bohaterów rewolucji 1956 roku, staje się znanym politykiem. Latem 1989 reprezentuje swoją partię podczas obrad opozycyjnego „okrągłego stołu”. Od 1990 jest posłem. W latach 1993-2000 i od 2003 roku szef Fidesz. 1998-2002 głowa koalicyjnego rządu (Fidesz-MDF-FKGP). Od 2002 roku wiceszef Europejskiej Partii Ludowej. 2010-2014  po raz drugi obejmuje stanowisko premiera. Od 6 czerwca 2014 premier trzeciego rządu (Fidesz+KDNP).
 
László Kövér: ur. 1959 w Pápa. W 1986 ukończył Wydział Państwa i Prawa Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). 1987-88 stypendysta Węgierskiej Akademii Nauk i Fundacji Soros’a. Uczestniczył w tworzeniu Fidesz, a następnie uczestnik obrad „okrągłego stołu”. Wydawca czasopisma „Magyar Narancs” (Węgierska Pomarańcza) w latach 1989-90. W 1988 był jednym z członków założycieli Związku Młodych Demokratów (Fideszu), uczestniczył rozmowach okrągłego stołu. W latach 2000-2003 przewodniczący Fidesz (zastąpił Viktora Orbána, gdy partia uznała, że nie wolna łączyć stanowiska premiera i szefa ugrupowania). 1998-2002 - minister bez teki (zajmował sie kwestią tajnych służb).Po wygranych przez Fidesz wyborach parlamentarnych w 2010 został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. 2 kwietnia 2012, po rezygnacji prezydenta Pála Schmitta, przejął obowiązki głowy państwa, które pełnił do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta, Jánosa Ádera, 10 maja 2012. Po wyborach w 2014 pozostał przewodniczącym węgierskiego parlamentu.
 
László Sólyom (ur. 1942 w Peczu) W 1965 ukończył prawo na Uniwersytecie w Peczu, następnie studiował na Uniwersytecie w Jenie. Od 1981 doktor nauk prawnych. Profesor prawa na uniwersytetach na Węgrzech i w Niemczech. W 1999 otrzymał tytuł doctora honoris causaUniwersytetu w Kolonii. W latach 1990–1998 stał na czele Sądu Konstytucyjnego.
W czerwcu 2005 jako kandydat Fideszu i Węgierskiego Forum Demokratycznego zwyciężył w wyborach prezydenckich. Urząd objął 5 sierpnia 2005 i sprawował go przez pełną kadencję do 6 sierpnia 2010. Na stanowisku zastąpił go Pál Schmitt.
 
Pál Schmitt (ur. 1942 w Budapeszcie) W 1965 ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Doktoryzował się w 1992 w zakresie wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Budapeszcie.. W latach 1965–1980 pracował jako dyrektor w sieci hoteli Hungaro, m.in. był dyrektorem renomowanego hotelu Astoria w centrum Budapesztu. Po zakończeniu występów szermierczych działał w strukturach związków sportowych i olimpijskich. W latach 90. rozpoczął działalność polityczną. Był ambasadorem Węgier w Hiszpanii (1993–1997) oraz Szwajcarii (1999–2002)]. W 1998, jako kandydat niezależny, wziął udział w wyborach na urząd burmistrza Budapesztu. Przegrał jednak z Gáborem Demszky'm, zdobywając 36% głosów poparcia. Wstąpił do prawicowego Fideszu, obejmując w 2003 funkcję wiceprzewodniczącego partii. W 2004 i 2009 z listy tego ugrupowania był wybierany do Parlamentu Europejskiego. Mandat objął 20 lipca 2004. Od lipca 2004 do lipca 2009 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji w PE. Od września 2004 do lipca 2009 stał na czele Delegacji do Wspólnego Komitetu Parlamentarnego UE-Chorwacja. 14 lipca 2009 wybrano go na wiceprzewodniczącego PE. 13 maja 2010 odszedł z PE w związku z uzyskaniem w wyborach krajowych mandatu posła do Zgromadzenia Narodowego. 6 sierpnia 2010 został zaprzysiężony na stanowisku szefa państwa. 2 kwietnia 2012 podał się do dymisji w związku ze sprawą plagiatu swojej pracy doktorskiej.
 
János Áder  (ur. 1959w Csornie) W 1983 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Po ukończeniu studiów pracował przez pewien czas w Departamencie Mieszkalnictwa VI dzielnicy Budapesztu(Terézváros). Następnie od 1986 do 1990 był zatrudniony w Instytucie Socjologii Węgierskiej Akademii Nauk. Pod koniec lat 80. zaangażował się w działalność polityczną. W 1987 uczestniczył w spotkaniu opozycyjnych działaczy w Lakitelek, w czasie którego zadecydowano o utworzeniu Węgierskiego Forum Demokratycznego. W 1988 znalazł się wśród założycieli Związku Młodych Demokratów, na bazie którego powstała partia Fidesz. Od 1990 do 2009 sprawował mandat posła do Zgromadzenia Narodowego. Od 18 czerwca 1998 do 15 maja 2002 zajmował stanowisko jego przewodniczącego, a w latach 1997–1998 oraz 2006–2009 wiceprzewodniczącego. W wyborach w 1990, 1994 oraz w 1998 kierował kampanią wyborczą swojego ugrupowania. Od 1996 do 2002 pełnił funkcję szefa klubu parlamentarnego Fideszu, a w latach 2002–2003 prezesa partii. Po rezygnacji ze stanowiska szefa państwa przez Pála Schmitta został 2 maja 2012 został wybrany na ten urząd przez Zgromadzenie Narodowe. Urzędowanie rozpoczął 10 maja 2012..
 

MSZP

László Kovács: ur. 1939 w Budapeszcie. W 1968 roku uzyskał dyplom wydziału handlu zagranicznego. 1969-71- działał w Międzynarodowym Związku Studentów. W latach 1975-83 znalazł się w aparacie centralnym kompartii: początkowo konsultant działu zagranicznego KC, potem kierownik sekcji. 1986-89 - wiceminister spraw zagranicznych (odpowiedzialny za kontakty z zagranicą). 1989 - sekretarz stanu przy MSZ (do czasu powołania rządu Józsefa Antalla). 1994-98 i 2002-2006 - minister spraw zagranicznych. Dziś, reprezentant Węgier w Komisji Europejskiej. Odpowiada za Unię Podatkową i Celną.
 
Horn Gyula: ur. 1932 w Budapeszcie. W 1990 przewodniczący MSZP (do 1998). Premier 1994-98. Studia kończył w ZSRS. W 1956 roku członek bojówek tłumiących powstanie (PUFAJKASOK), jego starszy brat został zabity przez powstańców. W latach 1959-61 szef departamentu ZSRS w MSZ. Między rokiem 1961 a 1963 pracował na stanowisku dyplomatycznym w Sofii a w latach 1963-69 w Belgradzie. 1969-83 wicedyrektor wydziału zagranicznego KC. 1985-89 – sekretarz stanu w MSZ. W1989 szef MSZ w rządzie Miklósa Németha – współdecydował wówczas o otwarciu granicy z zachodem, do dziś Niemcy uważają go za jednego z ludzi dzięki którym zburzono Mur Berliński. 1990-93 szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. W ostatnich latach wycofał się z polityki
 
Péter Medgyessy: ur.1942 w Budapeszcie. W 1966r. zdobył tytuł doktora ekonomii politycznej Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Marksa w Budapeszcie. Wcześniej (1961) rozpoczyna współpracę z MSW. Pomiędzy 1966-86 pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Finansów. Od 1978 porucznik kontrwywiadu (agent D-209). W 1987 mianowany ministrem finansów, zaś w latach 1988-90 jako wicepremier zajmował się gospodarką. 1987-89 członek KC, od tego czasu nie zrzeszony. W 1990 przyjmuje posadę dyrektora naczelnego w Paribas Bank (do 1994, zaś w 2000 nawet odznaczony orderem francuskim Legii Honorowej), potem do 1996 piastuje podobne stanowisko w Węgierskim Banku Rozwojowo-Inwestycyjnym. 1996-98 w rządzie Gyuli Horna jako minister finansów. 2002-2004 premier  koalicyjnego rządu MSZP i SZDSZ.
 
Ferenc Gyurcsány: ur. 1961 w Pápa w zachodnich Węgrzech. Ukończył pedagogikę i ekonomię na Uniwersytecie Janusa Pannoniusa w Pécs. Rozpoczął swoją karierę polityczną w KISZ-u (młodzieżówce WRPS). Po 1990 przestał zajmować się polityką. Powrócił w 2002 jako szef doradców strategicznych Pétera Medgyessyego, byłego premiera Węgier. Został ministrem odpowiedzialnym za sport, młodzież i dzieci w 2003, a w styczniu 2004 został przewodniczącym Węgierskiej Partii Socjalistycznej w regionie Győr-Moson-Sopron. Został mianowany nowym premierem Węgier 25 sierpnia 2004. Bohater związanego z taśmą prawdy skandalu powyborczego w 2006 roku. Krytykowany za politykę wobec Moskwy i uzależnienie od rosyjskich surowców. 22 października 2011 założył centrolewicową partię polityczną – Koalicja Demokratyczna (DK) jako radykalną opozycje wobec FideszViktora Orbana.
Attila Mesterházy (ur. 1974 w Peczu) W latach 1992-1997 studiował ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. W 1999 doktoryzował się na tej uczelni. Był stypendystą na Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii (1995-1996), Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (1996,1998) oraz na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (1997). W 2005 uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie. W 1997 oraz w 1998 pracował w kancelarii premiera jako specjalista ds. gospodarczych i integracji europejskiej. W latach 1999-2000 był menedżerem w firmie Hill and Knowlton, zajmującej się public relations. W 2000 powrócił na scenę polityczną i został doradcą premiera Pétera Medgyessyego. W latach 2002–2004 pełnił funkcję sekretarza stanu ds. dzieci, młodzieży i sportu w jego gabinecie. W 2004 wszedł w skład Zgromadzenia Narodowego. Od 2004 do 2006 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Młodzieży, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans w czasie rządów premiera Ferenca Gyurcsánya. W 2003 został członkiem zarządu krajowego MSZP. W kwietniu 2009 został jednym z jej wiceprzewodniczących, a także objął funkcję przewodniczącego jej klubu parlamentarnego. W czasie kongresu MSZP 12 grudnia 2009 został wybrany głosami 90% delegatów kandydatem socjalistów na stanowisko premiera w wyborach parlamentarnych w 2010. W wyborach 2010 uzyskał mandat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego. 10 lipca 2010 został wybrany przewodniczącym MSZP. Kierował nią do 29 maja 2014 kiedy to po przegranych wiosną wyborach krajowych i następnie europejskich podał się do dymisji oraz zrezygnował z członkostwa w partyjnym klubie.
 

MDF

 
Für Lajos: ur. 1930 w Egyházasrádóc. Przywódca MDF, historyk brał udział w powstaniu w 1956 i był internowany przez sowietów. 1987 – jeden z głównych autorów spotkania w Lakitelek,  współzałożyciel MDF. 1991-93 – przewodniczący MDF. 1990-94 minister obrony narodowej.
 

József Antall: ur. 1932 w Budapeszcie, zm. 1993 tamże. Premier pierwszego, niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej. Filolog, historyk. W 1956 aresztowany w czasie Rewolucji, potem poświęcił się pracy zawodowej, badał historię medycyny. W 1989 wstąpił do MDF i brał udział w rozmowach Narodowego Okrągłego Stołu. W październiku 1989 wybrany na szefa partii. 23.05.1989 wybrany na premiera. Zmarł w czasie pełnienia rządów 12.12.1993.

 

MIÉP

István Csurka: ur. 1934 w Budapeszcie. W 1957 kończy Wyższą Szkołę Teatralno-Filmową na kierunku dramaturgia. W 1956 internowany na pół roku za kierowanie „strażą narodową” wspomnianej szkoły. Po szkole zajmuje się pisarstwem (debiut w 1954). W 1972 objęty silentium za antysystemowe i anty–semickie wypowiedzi. 1973-86 felietonista dziennika „Magyar Nemzet” (Naród Węgierski). W 1981 członek zarządu Związku Pisarzy Węgierskich. Uczestniczył w organizowaniu spotkania w Monor, obecny w Lakitelek, współtworzył MDF. W wyniku rozłamu w MDF zawiązuje w 1993 roku MIÉP. Skandalista, w 1999 roku wzywał w parlamencie do natychmiastowego przyłączenia Wojwodiny do Węgier. Przyznał się do agenturalnej przeszłości (pseudonim “Rasputin”).
 

FKGP

József Torgyán: ur. 1932 w Mátészalka. W 1955 ukończył studia prawnicze w Budapeszcie. Po 1956, kiedy to wstąpił do reaktywowanej na krótko FKGP, pracował jako robotnik niewykwalifikowany. Latem 1989 jako członek nowej FKGP uczestniczy w opozycyjnym „okrągłym stole”, potem w parlamencie. W latach 1998-2001 w koalicyjnym rządzie Fidesz-MDF-FKGP jest ministrem rolnictwa i rozwoju prowincji. W wyniku szeregu afer praktycznie wyeliminowany z życia politycznego. Torgyána wymieniano jako agenta bezpieki o pseudonimie Lajos Szátmari.
 
LMP
András Schiffer (ur.1971 w Budapeszcie) W 1995 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). Na początku lat 90. działał w młodzieżówce Węgierskiej Partii Socjalistycznej, następnie był działaczem Stowarzyszenia na rzecz Praw Człowieka oraz innych lewicowych organizacji społecznych. Praktykował jako prawnik, jego klientem był m.in. Viktor Orbán. W 2009 znalazł się wśród założycieli partii LMP, zostając jej współprzewodniczącym. Wwyborach w 2010 uzyskał mandat parlamentarzysty. Stanął na czele klubu poselskiego LMP, funkcję tę pełnił do rezygnacji 14 stycznia 2012. W 2014 András Schiffer z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.
 
Dialog na rzecz Węgier
Benedek Jávor (ur. 1972 w Budapeszcie) – W 1997 ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. W 2006 obronił doktorat na tej samej uczelni. Wykładał prawo ochrony środowiska na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya. W 2000 był jednym z założycieli ekologicznej organizacji Védegylet, zajmującej się propagowaniem zrównoważonego rozwoju. W 2009 znalazł się wśród twórców i liderów nowego ugrupowania Polityka Może Być Inna (LMP). W wyniku wyborów w 2010 uzyskał mandat posła do Zgromadzenia Narodowego, który sprawował do 2014. Do 2012 pełnił funkcję przewodniczącego frakcji parlamentarnej LMP. Zrezygnował, gdy kongres partii nie wyraził zgody na podjęcie współpracy z ruchem Razem 2014. W 2013 odszedł z dotychczasowego ugrupowania, został współprzewodniczącym nowej formacji pod nazwą Dialog na rzecz Węgier. W 2014 kandydował z 2. miejsca listy swojego ugrupowania i partii Razem 2014, uzyskując jedyny przypadający jej mandat europosła (Gordon Bajnai zrezygnował z jego objęcia).
Tímea Szabó (ur.1976 w Budapeszcie). Studiowała komunikację na Uniwersytecie w Segedynie, kształciła się następnie w szkole prawniczej Harvard Law School w ramach Harvard University. Pracowała dla magazynu „Budapest Week”, agencji prasowej Bloomberg L.P. i jako freelancer. Później zatrudniona przy różnych programach społecznych i humanitarnych. W 2009 znalazła się wśród twórców i liderów nowego ugrupowania Polityka Może Być Inna (LMP), otwierała jego listę kandydatów w wyborach europejskich w tym samym roku. W wyniku wyborów w 2010 uzyskała mandat posłanki doZgromadzenia Narodowego. W 2013 odeszła z LMP, została współprzewodniczącą formacji Dialog na rzecz Węgier. W 2014 utrzymała mandat poselski z ramienia koalicji Jedność.
 
Razem - Együtt
 
György Gordon Bajnai (ur.1968 w Segedynie) W 1991 ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. W czasie studiów był przewodniczącym Niezależnego Oddziału Studentów. Nie należał do Węgierskiej Młodzieżowej Ligi Komunistycznej, młodzieżówki Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, w okresie studenckim spotkał jednak późniejszego premiera Węgier Ferenca Gyurcsánya, co miało istotne znaczenie dla jego późniejszej kariery. W latach 1991–1993 Gordon Bajnai pracował jako konsultant finansowy w firmie finansowej Creditum. W 1993 uczestniczył w szkoleniu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1993 do 1994 był konsultantem w spółce EUROCORP International Finance. W latach 1995–2000 zajmował stanowisko menedżera i zastępcy CEO w przedsiębiorstwie CA IB Securities. W latach 2000–2005 pełnił funkcję CEO w firmie Wallis. W 2006 był prezesem zarządu Portu Lotniczego Budapest Liszt Ferenc. W latach 2006–2007 Gordon Bajnai pełnił funkcję komisarza rządowego w Narodowej Agencji Rozwoju. Od 1 lipca 2007 do 30 kwietnia 2008 był ministrem rozwoju regionalnego i samorządu lokalnego w gabinecie premiera Ferenca Gyurcsánya. 16 maja 2008 został mianowany na urząd ministra gospodarki i rozwoju narodowego w jego rządzie. Od 14 kwietnia 2009 do 29 maja 2010 sprawował urząd premiera. Po odejściu z rządu wycofał się z bieżącej polityki, zajmował się m.in. działalnością akademicką. Dwa lata później powrócił jednak do polityki, zakładając w 2012 nowe ugrupowanie o nazwie Razem 2014 będące w opozycji do rządu Viktora Orbána. Przed wyborami parlamentarnymi w 2014 wprowadził swoją partię do koalicji z innymi opozycyjnymi partiami, w tym socjalistami. W wyniku głosowania z 6 kwietnia 2014 uzyskał mandat poselski.
 
MLP
Gábor Fodor (ur. 1962 w Gyöngyös) W 1987 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Pracował m.in. jako nauczyciel akademicki na macierzystej uczelni. W 1988 znalazł się wśród założycieli opozycyjnego Fideszu. Z listy tego ugrupowania w 1990 został po raz pierwszy wybrany na posła do Zgromadzenia Narodowego. Dokonał rozłamu w Fidesz w 1993 roku i przeszedł do Związku Wolnych Demokratów. Z ramienia tego ugrupowania uzyskiwał reelekcję w 1994, 1998, 2002 i 2006, zasiadając w węgierskim parlamencie do 2010. Dwukrotnie obejmował stanowiska ministerialne. Od lipca 1994 do grudnia 1995 był ministrem edukacji w rządzie, którym kierował Gyula Horn. Od maja 2007 do kwietnia 2008 sprawował natomiast urząd ministra ochrony środowiska i zasobów wodnych w gabinecie, na czele którego stał Ferenc Gyurcsány. W latach 2008–2009 był przewodniczącym Związku Wolnych Demokratów. W 2013 utworzył i stanął na czele Węgierskiej Partii Liberalnej. Przed wyborami w 2014 wprowadził ją do lewicowej koalicji wyborczej Jedność. Z jej ramienia uzyskał ponownie mandat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego.
 
 

INTERMARIUM: