Czesi - ruch narodowy

CZECHY

Organizacja Okres działalności Koncepcje Kadry
Odrodzenie języka     Josef Dobrovsky (1753-1829)
Martin Pelcl (1734-1801)
Bohemismus – patriotyzm krajowy początek XIX w. Koncepcja czeskiego (bohomisch) narodu politycznego dzielącego się na gałąź niemiecką i czeską w sensie językowym. Podkreślanie przywiązania do kraju zamieszkania, a nie do zamieszkującego go narodu B. Bonzano

Kontynuacja tego nurtu przez konserwatystów skupionych wokół Leo Thuna (1811-1888)

Panslawizm – Matica ceska założona w 1831 przy Czeskim Muzeum w Pradze Pierwsza połowa XIX w. Zjednoczenie wszystkich Słowian pod egidą Rosji, przez co nie rozumiano jednak rozbicia Austrii, lecz doprowadzenie jej do ścisłej współpracy z Petersburgiem Josef Jungmann,
Frantiszek Palacky,
Jan Kollar
Austroslawizm 1842-1846 Przebudowa Austro – Węgier uwzględniająca przyznanie jej narodom autonomii Leo Thun, Frantiszek Palacky, Safarik, Karel Havlicek-Borovsky
„Czeskie Państwowe Prawo Polityczne” druga połowa XIX w. Program trializmu: przyznanie zjednoczonym krajom czeskim takiego samego, jak Węgrom, porozumienia z dworem  
Staroczesi, dali początek Partii Narodowej druga połowa XIX w. Potępienie powstania polskiego w duchu panslawistycznym, główna rola przypisana szlachcie i dlatego byli gotowi do porozumienia z niem., jęz. Szlachtą krajową. Teza o dwujęzycznym „czeskim narodzie politycznym”, proaustriaccy, liberalni konserwatyści Palacky, Rieger
Młodoczesi, dali początek Narodowej Partii Liberalnej druga połowa XIX w. Przychylni powstaniu polskiemu, radykalni demokraci zorientowani na drobnomieszczaństwo, opowiadający się za ideologią nacj. Egoizmu narodowego, odwoływali się do antyklerykalizmu, proaustriaccy Sladkovsky, Greg
Czeska Partia Postępowa (w opozycji do ruchu socjalistycznego)   Program przebudowy Austrii wg „modelu szwajcarskiego” Prof. Uniwersytetu w Pradze T.G. Masaryk
    W obliczu wojny wszystkie partie czeskie wychodziły z dotkryny czeskiego prawa państwowego, państwo czeskie jako część federacji lub konfederacji austriackiej  
Katolicka Partia Narodowa   Austria przyszłością dla Czechów Hruban, Hramek
Młodoczesi 1908 Zwrot w kierunku Rosji, szukając oparcia przeciw Niemcom,
Maj 1914 Kramar żąda zniszczenia Austrii,
Projekt, przygotowany przez Moskwę, III Rzeszy Śłowiańskiej,
1914 również Masaryk odwraca się od Austrii – idea państwa Czechosłowackiego
Kramar, Masaryk
Czechosłowacka Rada Narodowa 1916 Państwo Czechosłowackie (początkowo koncepcja władcy z dynastii Romanów) T.G. Masaryk,
E. Benes
Słowak Milan R. Stefanik
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: