Węgry - ruch narodowy

WĘGRY

 

Organizacje narodowe

Okres istnienia

 

Ideologia

 

Kadry

 

 

I poł

owa XIX stulecia

Rzecznik spokojnych ewolucyjnych przemian „Bądźmy tylko bogaci a wolność sama przyjdzie”.

 

arystokracja

Istvan Szechenyi -hrabia

„Pesti Hirlap"

1841 r.

Domagał się nie tylko reform, ale również niepodległości lub przynajmniej ścisłego określenia zasad związku z Austrią. Jego hasło brzmiało „Bądźmy tylko wolni a bogactwo samo przyjdzie.” Program Kossutha niósł silny ładunek nacjonalistyczny, propagował ideę „narodu politycznego”, w której kwestią zasadniczą była przynależność państwowa

 

inteligencja świecka

Lajos Kossuth – dziennikarz i adwokat, bardzo dobry mówca i publicysta.

Prorządowa Węgierska Partia Konserwatywna

 

1846 r.

 

 

Węgierska Partia Opozycyjna tzw. Opozycja,

Ellenzek

Wiosna 1847 r.

 

Hr. Lajos Batthyany – stanął na jej czele.

Kossuth, Ferenc Deak, Jozsef Eotvos, Bertalan Szemere.

Wiosna Ludów

1848 r.

III 1848 r.

Sejm stanowy Królestwa w Bratysławie uchwalił konstytucję, która dawała państwu wolność i niezależność.

 

 

 

1849 r.

Detronizacja Habsburgów i wydana Deklaracja Niepodległości

Kossuth został prezydentem i regentem.

 

 

 

Los rewolucji i niepodległości węgierskiej miał się decydować tylko na polu bitwy.

Sprawa niezależności Węgier znalazła sojusznika w obozie rewolucji niemieckiej, bo demokraci niemieccy chcieli niepodległych Węgier podobnie jak niezależnej Polski w charakterze sprzymierzeńców demokratycznych Niemiec przeciwko niebezpiecznej Rosji carskiej, będącej gwarantem reakcji ogólnoeuropejskiej.

Po klęsce rewolucji Węgry pozbawiono wszelkiej odrębności.

 

 

Emigracja

1861 r.

Emigracja przeciwna utworzeniu państwa federacyjnego. Pragnie powrotu do pełnej niepodległości.

 

Lajos Kossuth – przywódca emigracji

 

1862 r.

Kossuth wysuwa projekt federacji słowiańsko-rumuńsko-węgierskiej. Miała to być federacja państw: węgierskiego, serbskiego i rumuńskiego.

 

Lajos Kossuth

Partia Niezależności i 48 Roku

Fuggetlensegi Part –

partia powstała z połączenia Partii 48 Roku i utworzonej w 1874 r. z inicjatywy Kossutha Partii Niezależności

1884 r.

 

 

 

XI.1918 r.

Proklamowanie Republiki Węgierskiej

 

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: