Słowenia - ruch narodowy

SŁOWENIA

Nurt polityczny

 

Historia, program

 

Ludzie

 

 

 

 

Konserwtyści (od 1905 SLS – Słoweńska Partia Ludowa)

 

początkowo ostrożne żądania, przede wszystkim wprowadzenie języka słoweńskiego do szkół i lokalnej administracji, celem zabezpieczenia się przed germanizacją Sytuacja Słoweńców była trudniejsza w porównaniu z innymi narodami monarchii habsburskiej, gdyż żyli w rozproszeniu w trech prowincjach: Styrii, Karyntii i Krajinie. Tylko w tej osta

tniej stanowili większość

1865 – zjazd mariborski; żądanie, by każda prowincja, w której żyją Słoweńcy miała swój sejm. Pod koniec XIX 2 opcje:

  • klerykalna
  •  
  • chrześcijańsko – społeczna

  Austroslawizm, chęć uczynienia ze Słowian pd. trzeciego członu CK Monarchii; w tym celu należało współdziałać przede wszystkim z Chorwatami. SLS od 1912 zawarła sojusz z chorwackimi prawaszami i wspólnie lansowały koncepcję trializmu

   

  Ideolodzy: Jernej Kopitar (1780 – 1847); twórca nowoczesnego języka słoweńskiego; Fran Preszeren

  (1800-1847), pisarz; Martin Slomszek, biskup

  Pierwszy przywódca ugrupowania konserwatystów: Janez blajvajz, następnie Karel Kluz, Ivan Sustericic (opcja klerykalna); Janez Krek (opcja chrześcijańsko – społeczna)

   

  Liberałowie

  Naroda Napredna Stranka

   

  opowiadali się za zjednoczeniem wszystkich ziem, zamieszkałych przez Słoweńców, nie zaś za usamodzielnieniem istniejących prowincji, gdyż w takim wypadku Słoweńcy stali by się mniejszością i ich pozycja wobec żywiołu germańskiego była by jeszcze słabsza

  Jako pierwsi hasło zjednoczenia wysunęli w czasie Wiosny Ludów liberalni przedstawiciele inteligencji, związani z wiedeńskim kołem „Slovenija”.Domagali się też osobnego parlamentu oraz praw dla języka słoweńskiego. Od 1863 liberałowie wydawali czasopismo „Naprej”. Wzrost popularności tendencji zjadnoczeniowychpo ugodzie austro – węgierskiej 1867, kiedy to Węgrom przypadło dotychczas austriackie Prekomurje, zamieszkane przez 100 tys. Słoweńców, oraz po wojnie austriacko-włoskiej 1866, kiedy 40 tys. Słoweńców znalazło się na terytorium Włoch. Naród słoweński stał się jeszcze bardziej rozproszony. Póżniej spadek popularności liberałow. 1875 kompromis z konserwatystami, wspólny klub w wiedeńskim parlamencie, ale rezygnacja z większości postulatów zjednoczeniowych. Na pocz. XX wieku partia niemal całkowicie straciła znaczenie

  Josip Jurcić

  Fran Szuklje

  Miroslav Vilhar

  Fran Levstik

   

  „Preporod”

   

  ruch młodzieżowy. Powstał 1912 wokół pisma o tej nazwie. Opowiadał się za zjednoczeniem 3 prowincji (Styria, Karyntia, Krajina) i ich niepodległością (pierwsze ugrupowanie wysuwające ten postulat), a następnie federacją z innymi narodami południosłowiańskimi

   

   
  Autor publikacji: 
  MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: