Albania - ruch narodowy

ALBANIA

 

Organizacje narodowe

Okres istnienia

Ideologia

Kadry

Liga Albańska

Prizren

 

1878-18

 

Celem Ligii było przeforsowanie na Kongresie berlińskim programu unifikacji 4 wilajetów (Janina, Skopje, Shkoder i Monastir) w samodzielną jednostkę autonomiczną w ramach państwa osmańskiego.

 

Iljaz pasza z Dibry – został przewodniczącym Rady centralnej

Abdul Frasheri –

stanął na czele Komisji zagranicznej. Główny przywódca albańskiego ruchu narodowego, związanego z kręgami stambulskimi.

Petycja do władz od mieszkańców Elbasanu

 

1896 r.

 

Chodziło w niej o jeden autonomiczny wilajet jako ewentualny zarodek przyszłego państwa.

 

Albański Kongres Narodowy w Bitoli

 

1909 r.

 

Kongres wystąpił z konkretnym planem autonomii Albanii.

 

 

Komitet Narodowy we Vlorze

 

1911 r.

 

Uchwalił koniecznoœć połączenia wszystkich wilajetów z przewagą ludnoœci albańskiej w jeden autonomiczny obszar.

 

 

 

Kwiecień –lipiec 1912 r.

 

Powstanie albańskie

 

 

 

XI. 1912 r.

 

Ismail Kemal Bey proklamował niepodległoœć Albanii.

 

 

Międzynarodowy ruch socjalistyczny

 

XI.1912 r.

 

Przewidywał przyznanie Albanii niezależnoœci w ramach demokratycznej federacji bałkańskiej.

 

Dyktat mocarstw

 

1913 r.

 

Przedstawiciele 6 mocarstw podpisali w Londynie protokół, przewidujący powołanie do życia pod ich gwarancją Albanii jako samodzielnego, suwerennego dziedzicznego księstwa.

 

 

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: