BiH - Muzułmanie - Bośniacy

BOŚNIACY-MUZUŁMANIE

 

1891 Bosznjak

Czasopismo wydawane przez młodą muzułmańską inteligencje. Jej redakcja opowiadała się za ideą „bosznjactwa”- autorstwa Benjamina Kallaya ministra finansów Austro-Węgier. Zakładała ona, że wszyscy mieszkańcy Bośni bez różnicy na wyznanie są jednym narodem-vBosznjakami( W języku serbo-chorwackim istnieje nie występujące w polskim rozróżnienie bosznjak –kategoria etni

czna i bosanac –kategoria terytorialna). Odrzucenie tej idei przez bośniackich Chorwatów i Serbów spowodowało, że ludzie „Bosznjaka” zaczęli identyfikować bośniackość z islamską częścią populacji podkreślając , że muzułmanie są potomkami średniowiecznych wyznawców schizmatycznego średniowiecznego kościoła bośniackiego.

Mehmed –Beg Kapetanović

 

Gajret 1903

Czasopismo Behar 1900

 

Stowarzyszenie kulturalne założone przez młodą inteligencją uważającą muzułmanów bośniackich za Chorwatów (wśród nielicznej inteligencji muzułmańskiej dwie trzecie zdeklarowało się jako Chorwaci, niewielki odzew w masach)

 

Safvet Beg Baszagić

 

Gajret-1909

 

Gajret w 1909 został przejęty przez małą grupę inteligencji muzułmańskiej uważającej się za Serbów. W 1923 r. prochorwacka część inteligencji utworzyła stowarzyszenie Narodna Uzdanice

 

Osman Djikić

 

1942-Memorandum

 

Memorandum „autonomistów muzułmańskich” do Hitlera postulujące wyłączenie Bośni z państwa chorwackiego (NDH) i przekształcenia jej w protektorat niemiecki Większość mieszkańców tworzyli by muzułmanie gdyż doszłoby do wymiany ludności i terytoriów z Chorwacją i Czarnogórą. Bośniacy muzułmanie uznani za odrębny naród, potomkowie Gotów.

 

Uzeir Aga Hadzihasanović

 

1967 Bosznjacki duh

 

Artykuł postulujący uznanie przez komunistów muzułmańskich mieszkańców Bośni za odrębny naród -Bosznjaków. Fundamentem tożsamości nie miał być islam ale tradycja średniowieczna Bośni i uznana za jej kontynuację tradycja elajetu z szeroką autonomią w ramach Imperium Osmańskiego. W 1971 r. komuniści

uznali bośniackich muzułmanów za odrębny naród , lecz pod nawą Muzułmanie

Muhamed Filipović

 

1993-Kongres Bosznjacki

 

Profesor Isaković był kontynuatorem Filipovicia

Przywódca bośniackich muzułmanów Alija Izetbegović sprzeciwiał się nawie Bosznjak, gdyż miał panislamistyczny światopogląd. Liczył na to , że jego partia stanie się ugrupowaniem wszystkich muzułmanów (Albańczycy ,Romowie, Turcy)

Zaakceptował ideę Bosznjaka ale według niego ich esencją narodową jest islam.

 

Alija Isaković

Alija Izetbegović

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: