SERBIA - ruch narodowym

SERBIA

 

 

Naczertanjie (Zarys) 1844

Garaszanin nazywany serbskim Bismarckiem był ojcem idei Wielkiej Serbii.Naczetanjie było wzorowane na „Planie” Franciszka Zacha będący na służbie ks.Adama Czartoryskiego. Zach zakładał, że Serbia odegra rolę Piemontu Południowej Słowiańszczyzny i stworzy federację narodów słowiańskich, który będzie blokował ekspansję Rosji i Austrii. Zach postulował współpracę Serbi

i z powstałym w Chorwacji ruchem iliryjskim, protojugosłowiańskim zakładającym, że wszyscy południowi Słowianie są plemionami jednego narodu- Ilirów (grupa plemion zamieszkująca w starożytności zachodnie Bałkany)

Garaszanin dokonał bardzo ważnych poprawek wszędzie w tekście słowa Ilir, Słowianin zastąpił słowem Serb i usunął wszystkie wzmianki o współpracy z Ilirystami. W miejsce federacji przedstawił plan odbudowy średniowiecznego imperium cara Stefana Duszana (1331-1355)-multinicznego najpotężniejszego państwa, które wzorowało się na cesarstwie bizantyjskim , z tym że kulturę helleńską jako uniwersalną zastąpiła serbska. Nowa Wielka Serbia miała być scentralizowaną monarchią państwem dominującym na Bałkanach. Pojęcie narodu serbskiego Garaszanin zapożyczył

od Karadzicia.

Ilija Garaszanin (1812-1874)

 

1847 r. Gorski vijenac (Górski Wieniec)

 

Biblia serbskiego nacjonalizmu. Epopeja opisująca wytępienie (istraga) słowiańskich muzułmanów przez górali czarnogórskich. Teokratyczny władca Czarnogóry, biskup Cetinje stawia przed Serbami zadanie pomszczenia klęski na Kosowym Polu poprzez oczyszczenie świętej serbskiej ziemi z zdrajców –„poturczeńców”. Temu obowiązkowi każdego Serba Władyka przypisał religijny, metafizyczny wymiar. W efekcie Górski w

ieniec nadał serbskiemu nacjonalizmu charakter religijny, ,etnofundamentalizm, bardzo antymuzułmański, czyniąc z prawosławia esencję serbskości.

Władyka Petar II Petrović -Njegosz (1813-1851)

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: