Liczba ludności i charakterystyka językowa poszczególnych narodowości na Ukrainie według spisu z 2001 r.

Liczba ludności i charakterystyka językowa poszczególnych narodowości na Ukrainie według spisu z 2001 r.
1989 – 51,651 mln mieskańców.                      
Do 1994 roku liczba ludności wzrastała i wyniosła 52.114,4 tys. i od 1995 zaczęła gwałtownie spadać do 48 w 2001 roku i 45,6 mln na dzień 1 stycznia 2012 roku.

Liczba ludności ogółem (tys.) Wzrost/spadek liczby ludności w % Udział w stosunku do całej liczby ludności Ukrainy (%) Liczba ludności mówiąca w danym języku w 2001 r. w przybliżeniu w tys. osób
UKRAINA
(45,6 mln/12)
Rok 2001 Rok
1989
2001/1989 Rok 2001 wzrost/spadek 2001/1989 we własnym po ukraińsku po rosyjsku w innym
Ukraińcy 37541,7 37419,0 + 0,3 77,8 +5,1 32,0 mln.
(85,2%)
5,5 mln.
(14,8%)
-
 
Rosjanie 8334,1 11355,6 -26,6 17,3 -4,8 320 tys.
(3,9%)
7,9 mln.
(95,9%)
20 tys.
(0,2%)
Białorusini 275,8 440,1 -37,3 0,6 -0,3 54 tys.
(19,8%)
48 tys.
(17,5%)
173 tys.
(62,5%)
0,6 tys.
(0,2%)
Ludność rumuńska 409,6 459,3 -7,7 0,8  
Mołdawianie 258,6 324,5 -20,3 0,5 -0,1 181 tys.
(70%)
28 tys.
(10,7%)
46 tys.
(17,6%)
4,4 tys.
(1,7%)
Rumuni 151,0 134,8 +12 0,3 0 138 tys.
(91,7%)
9 tys.
(6,2%)
2,2 tys.
(1,5%)
0,9 tys.
(0,6%)
Tatarzy Krymscy 248,2 46,8 Wzrost o 5,3 razy 0,5 +0,5 228 tys.
(92%)
0,24 tys.
(0,1%)
15 tys.
(6,1%)
4,5 tys.
(1,8%)
Bułgarzy 204,6 219,2 -12,5 0,4 -0,1 131 tys.
(64,2%)
10 tys.
(5%)
62 tys.
(30,3%)
1 tys.
(0,5%)
Węgrzy 156,6 163,1 -4 0,3 -0,1 149 tys.
(95,4%)
5 tys.
(3,4%)
1,5 tys.
(1%)
0,3 tys.
(0,2%)
Polacy 144,1 219,2 -34,2 0,3 -0,1 18,6 tys.
(12,9%)
102 tys.
(71%)
22,4 tys.
(15,6%)
0,7 tys.
(0,5%)
Żydzi 103,6 486,3 -78,7 0,2 -0,7 3,2 tys.
(3,1%)
13,8 tys.
(13,4%)
86 tys.
(83%)
0,5 tys.
(0,5%)
Ormianie 99,9 54,2 Wzrost o 1,8 razy 0,2 +0,1 50 tys.
(50,4%)
6 tys.
(5,8%)
43 tys.
(43,2%)
0,6 tys.
(0,6%)
Grecy 91,5 96,6 -7,1 0,2 0 5,8 tys.
(6,4%)
4 tys.
(4,8%)
81 tys.
(88,5%)
0,3 tys.
(0,3%)
Tatarzy 73,3 86,1 -15,6 0,2 0 26 tys. (35,2%) 3 tys.
(4,5%)
43 tys.
(58,7%)
1 tys.
(1,6%)
Cyganie 47,6 47,9 -0,7 0,1 0 21 tys. (44,7%) 10 tys. (21,1%) 6 tys.
(13,4%)
10 tys.
(20,8%)
Azerbejdżanie 45,2 36,9 +22,2 0,1 +0,1 24 tys. (53,0%) 3 tys.
(7,1%)
17 tys.
(37,6%)
1 tys.
(2,3%)
Gruzini 34,2 23,5 +45,3 0,1 +0,1 12 tys. (36,7%) 3 tys.
(8,2%)
18 tys.
(54,4%)
0,24 tys. (0,7%)
Niemcy 33,3 37,8 -12 0,1 0 4 tys. (12,2%) 7 tys. (22,1%) 22 tys.
(64,7%)
0,3 tys. (1,0%)
Gagauzi 31,9 31,96 -0,1 0,1 0 23 tys. (71,5%) 1 tys.
(3,5%)
7 tys.
(22,7%)
0,7 tys.
(2,3%)
Inne narodowości 177,1 208,8 -16,1 0,4 0 58 tys. (32,6%) 22 tys. (12,5%) 88 tys.
(49,7%)
9 tys.
(5,2%)
Razem 48,052 mln 51,432 mln
 
- 7% - - - 32,595 mln 14,133 mln -

Ludność nierosyjska mówiąca na codzień (język ojczysty) po rosyjsku - 6,233 mln
Brak - 142 tys. osób w statystyce językowej wynika z zaokrąglenia cyfr do jednego miejsca po przecinku.

Źródło: www.ukrstat.gov.ua

Kolejny spis ludności został z 2011 roku ostatecznie przeniesiony na rok 2013, czyli wyniki będą dostępne dopiero w roku 2014.

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: