KATECHIZM PATRIOTYZMU

Z wielką radością przyjąłem pojawienie się nowej książki ks. Jarosława Wąsowicza (SDB) pt. „Tylko orły szybują nad granią... Historie polskie”. Zwłaszcza, że praca ta, przybliża tak wiele postaw autentycznego i szczerego polskiego patriotyzmu w połączeniu z głębokim wyznaniem wiary. Kreśli gotowe wzorce do naśladowania dla kolejnych generacji młodych Polaków, stając się swoistym katechizmem patriotyzmu.

Ta niewielka w swojej objętości książka, na którą składa się zbiór kazań Autora oraz odbytych pod jego przewodnictwem apeli poległych, posiada ogromną siłę przekazu wzmacniającego ducha zwłaszcza młodego czytelnika. Daje ona również świadectwo swoistej misji, jakiej Ks. Jarosław Wąsowicz poświęcił się w swojej pracy duszpasterskiej prowadzonej z młodzieżą.

Sam tytuł został zapożyczony z przemówienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego przesłanie jest tak bliskie pokoleniom Polaków, żyjącym w dobie komunistycznego zniewolenia:

„Tylko orły szybują nad granią

Tylko orłom nie straszna jest przepaść

Wolne ptaki wysoko latają

Już za chwilkę wylecimy z gniazda!”

W swojej przedmowie ks. Piotr Sosnowski (SDB) podkreśla, że Autor „odnosi się zarówno do wielkich - ogólnopolskich wydarzeń - jak również do historii małych ojczyzn, z ich lokalnymi bohaterami. Przywołuje szlachetne postawy takich postaci, jak: Jan Paweł II, św. Kazimierz, ks. Stanisław Staszic, ks. Jerzy Popiełuszko. Przybliża również osoby mało znane lub przez lata wymazywane z pamięci narodu, jak major Zygmunt Szendzielarz, Danuta Siedzikówna czy współcześni: Tadeusz Duffek, Adam Dydziński i Bogusław Duffek”. Ci ostatni, związani byli z Federacją Młodzieży Walczącej, do której w szkole średniej należał również ks. Wąsowicz.

„Szczególnym walorem publikacji jest umiejętne zaktualizowanie postaw moralnych przywoływanych osób. Niezłomność, jednoznaczność, miłość gotowa do najwyższych poświęceń, bezkompromisowość, to ponadczasowe i szczególnie akcentowane przez autora cechy. Lektura kazań pozwala uchwycić salezjańską wrażliwość kaznodziei, który przedstawia swoim słuchaczom i czytelnikom młodych bohaterów. Pięciu błogosławionych wychowanków z Poznania lub wspomniana Danuta Siedzikówna „Inka” uświadamiają nam, że patriotyzm nie mierzy się ilością lat życia” – podkreśla ks. Sosnowski (SDB).

W pracy tej wielokrotnie odnajdziemy również bardzo osobiste przesłanie Autora, zwłaszcza w kazaniach głoszonych nad grobami swoich przyjaciół z FMW. Jednak, wszystkie prezentowane na kartach tej książki patriotyczne i rocznicowe homilie składają się w jedną spójną całość patriotycznego kaznodziejstwa. Podane do tego są w sposób na tyle przystępny, że trafiają doskonale do serca młodego pokolenia Polaków, o czym niejednokrotnie miałem okazję się osobiście przekonać...

Autor książkę zadedykował m.in. swoim „Drogim Przyjaciołom z Federacji Młodzieży Walczącej i Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego”, a cały dochód ze sprzedaży zasili działalność wydawniczą SFMW. Wydano ją staraniem Stowarzyszenia FMW, Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży, Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych i Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy”.

Niewielki nakład tej książki dostępny jest w Internecie, patrz tutaj.

http://www.poczytaj.pl/159800?sesja=84418699501

Autor publikacji:

Archiwum ABCNET 2002-2010: