ODZNACZENIA RP DLA DYSYDENTÓW

Prezydent Lech Kaczyński nadał ordery Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zasłużonym działaczom opozycji w byłej ZSRR

Prezydent Lech Kaczyński nadał ordery Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zasłużonym działaczom opozycji w byłej ZSRR, którzy wspierali także dążenia niepodległościowe Polski. Wyróżniono w ten sposób m.in. współpracowników Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej.  

Prezydent RP odznaczył kilkunastu dysydentów z byłego ZSRR, a zarazem delegatów na Kongresu opozycji „W drodze do wolności” odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, patrz tutaj.

http://jozefdarski.pl/w-drodze-do-wolnosci

Odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, za wspieranie dążeń niepodległościowych w Europie Środkowo-Wschodniej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Ukrainy

1. Pan Oles SHEVCHENKO
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

obywatele Republiki Estońskiej:

2. Pan Kalle JÜRGENSON *

3. Pan Valeri KALABUGIN

4. Pani Lagle PAREK *

5. Pan Trivimi VELLISTE *

obywatele Gruzji:

6. Pan Vakhat'ang DZABIRADZE *

7. Pan Tariel GVINIASHVILI

obywatele Republiki Litewskiej:

8. Pan Saulius PEČELIŪNAS *

9. Pan Antanas TERLECKAS *

10. Pan Leonardas VILKAS *

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Pani Genovaitė ŠAKALIENĖ

12. Pani Elena TERLECKIENĖ *

13. Pan Andrius TUČKUS

14. Pan Tadas VYŠNIAUSKAS

Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński podjął decyzję  o uhonorowaniu zasług Pana Valerego Buivala – obywatela Republiki Białorusi, Pana Konstantina Bukovsky’ego – obywatela Federacji Rosyjskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Pana Alexandra Podrabinka – obywatela Federacji Rosyjskiej. Ordery zostaną wręczone po uzyskaniu zgody władz ww. państw na ich przyjęcie.

W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ordery wręczył Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Stasiak. Uroczystość odbyła się w Belwederze z udziałem m.in. wicemarszałka Senatu RP Pana Zbigniewa Romaszewskiego, Przewodniczącej Zespołu do opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń za zasługi w działalności opozycyjnej oraz w Związku Zawodowym "Solidarność" w latach 1980 – 1989 Pani Zofii Romaszewskiej, przedstawicieli Placówek Dyplomatycznych Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Litewskiej i Ukrainy oraz działaczy polskiej opozycji demokratycznej.

* odbiorą  ordery w późniejszym terminie.
MAR / Prezydent.pl

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: