WIEMY, ŻE WIECIE

Oświadczenie Centrum im. Adama Smitha

Najpierw rząd zamierza dofinansować prywatną korporację Opel, a teraz zamierza administracyjnie zagwarantować miliardy złotych właścicielom kasyn. Wiemy, że wiecie, iż działania, które zaproponowaliście są szkodliwe, niemoralne i nieuczciwe. Podejmujecie je wyłącznie z niskich kalkulacji wyborczych.

Polski rząd - wbrew światowym trendom – nie praktykował do tej pory udzielania różnego rodzaju dotacji prywatnym firmom i całym sektorom z pieniędzy podatnika. Był to jeden z powodów stosunkowo łagodniejszego przebiegu kryzysu w naszym kraju. Rynek potrafi sprawniej i taniej regulować gospodarkę niż urzędnicy.

Dlatego z wielkim niepokojem przyjmujemy zmianę tej praktyki. Najpierw rząd zamierza dofinansować prywatną korporację Opel kwotą 800 tysięcy euro za jedno miejsce pracy (!), co oznacza zabranie każdemu polskiemu Obywatelowi około 60 złotych, a teraz zamierza administracyjnie zagwarantować miliardy złotych właścicielom kasyn.

Taka jest konsekwencja zapowiedzi delegalizacji automatów do gry w jednym sektorze (salony) i zezwolenie na ich funkcjonowanie w innym (kasyna). Jest niczym innym jak administracyjnym przyznaniem wybranym wyłączności na bogacenie się. Złośliwym paradoksem w tej historii jest fakt, że jednymi z głównych beneficjentów tej regulacji będą niedawni negatywni bohaterowie tzw. afery hazardowej.

Niedopuszczalne jest również to, aby rząd centralny określał z jakiego rodzaju hazardu i w jakim miejscu mają korzystać obywatele. Decydować powinny wyłącznie rządy lokalne. Nie ma żadnych powodów, aby rząd centralny narzucał całemu krajowi czy to dni pracy sieci handlowych, czy też popierany przez niego rodzaj hazardu. Samorządy muszą mieć pełne prawo zarówno do dopuszczania, jak i też całkowitego zakazu na swoim terenie m.in. tego typu aktywności.

Wiemy, że wiecie, iż działania, które zaproponowaliście są szkodliwe, niemoralne i nieuczciwe. Podejmujecie je wyłącznie z niskich kalkulacji wyborczych. Jak pokazuje doświadczenie, nie jest to droga do sukcesu. Wybory wygrywa się dzięki dobremu rządzeniu. Przegrywa się, gdy sprzeniewierzy się wartościom oraz kiedy politykę wartości zastępuje polityka wizerunku, niedoceniająca inteligencji Obywateli.
 

Zarząd Centrum im. Adama Smitha,

29 października 2009 roku

Archiwum ABCNET 2002-2010: 
Źródło: 
http://www.smith.org.pl/