APEL W OBRONIE KAMIŃSKIEGO! TRZEBA DZIAŁAĆ

Pan Donald Tusk
Premier RP

Pan Lech Kaczyński
Prezydent RP

My niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko próbie odwołania ze stanowiska szefa CBA pana Mariusza Kamińskiego.
Zapowiedź dymisji tego Urzędnika w momencie, gdy podległe mu służby odkryły poważne naruszenia standardów przez wpływowych przedstawicieli formacji politycznej stanowiącej zaplecze Premiera RP może być traktowane wyłącznie w kategoriach dążenia do pozbawienia Państwa skutecznego instrumentu kontroli władzy.

Uznanie przez Premiera ujawnienia informacji udzielonych mu przez szefa służby tajnej jako prowokacji służącej do skompromitowania formacji politycznej, której sam jest szefem wskazuje, że myślenie partyjne bierze górę nad państwowym. To poważne zagrożenie dla Polski.

Każdy Urzędnik Państwowy winien jest lojalność prawu nigdy zaś swemu przełożonemu. Akceptacja myślenia odwrotnego to wstęp do despotyzmu.

Wzywamy Prezydenta RP do odmowy kontrasygnaty tego dokumentu.
Wszystkie organizacje i obywateli, którym bliskie są ideały wolności i demokracji do podpisywania się pod niniejszym Apelem lub formułowania protestów własnych.

Andrzej Tadeusz Kijowski
at@kijowski.pl PESEL 54071500097

PS. Proszę o podpisy. Z e-mailem i PESELEM

Jeśli mamy być skuteczni, powinnyśmy zebrać bardzo wiele podpisów.

Podpisz apel:
http://kijowski.salon24.pl/130402,apel-w-obronie-kaminskiego-trzeba-dzialac

Zadzwoń lub pójdź do sąsiadów. Tym co nie mają komputera pomóż złożyć podpis pod apelem!

Archiwum ABCNET 2002-2010: