APEL W OBRONIE ALEKSANDRA PODRABINKA

Apel w obronie Szaszy Podrabinka byłego więźnia politycznego i niezależnego dziennikarza aktywnie walczącego o prawa człowieka w Rosji.
Po opublikowaniu przez Saszę Podrabinka na stronie internetowej www.ej.ru krytycznego politycznego artykułu stał się on obiektem ataków prorządowych młodzieżowych bojówek, które zdewastowały pomieszczenia współpracującej z nim redakcji. Jemu samemu i jego rodzinie grozi się śmiercią.

W kontekście ostatnich morderstw na tle politycznym, w wyniku których straciły życie; dziennnikarka Anna Politowskaja i walcząca o prawa człowieka Natalia Estemirowa, takich gróźb ze strony Kremla nie można lekceważyć.

Publikując ten apel o prawo Saszy Podrabinka do wolności słowa i
bezpiecznego życia mamy nadzieję, że nie dopuścimy do rodzącej się "Kroniki Przepowiedni śmierci niewinnego człowieka".

Vladimir Bukovsky
Eric Chenoweth
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota
Petruąka Šustrová, Czechy
Philip Dimitrov, Bulgaria
Smaranda Enache, Romania
Hikmeta Hadjy-zadeh, President FAR CENTRE, Azerbaijan
Nina Karsov
Levan Berdzenishvili, Georgia

Vahid Gazi, Head of INAM Center for Pluralism (Azerbaijan)
Leila Alieva, President Center for National and International Studies,Azerbaijan

Popierają:

Piotr Hlebowicz, Polska
Andrzej Gwiazda, Polska
Anna Walentynowicz, Polska
Valeri Kalabugin, Estonia
Brunon Ponikiewski, Polska
Joanna Duda - Gwiada, Polska
Jacek Jagiełka, Polska
Leonardas Vilkas, Litwa
Marek Czachor, Polska
Magda Czachor, Polska
Kazimierz Michalczyk, Niemcy
Elżbieta Szczepańska, Australia
Czesław Lipka, Australia
Grażyna Pławska, Australia
Zofia Kwiatkowska- Dublaszewska, Australia
Lucyna Lipka, Australia
Grzegorz Lipka, Australia
Jacek Zommer, Poland
Anna Rakocz, Poland
Zbigniew Lisiecki, Poland
Roman Zwiercan, Poland
Wojtek Stando, UK
Janusz Kamocki. Poland
Magdalena Figurska - Poland
Dariusz Brozyniak, Austria
Marek Krzemiński, Poland
Krzysztof Wianecki, Poland
Jerzy Zalewski, Poland
Halina Zalewska, Poland
Olimpia Ukleja, Poland
Wiesław Ukleja, Poland
Krystyna Górska, Poland
Maryla Utracka, Canada
Olga Braniecka, Poland
Ryszard Tokarski, Poland
Mirosław Chojecki, Poland
Zbigniew Oziewicz, Mexico
Leszek Jaranowski, Poland
Tadeusz Świerczewski - Poland
Teresa Czarnecka, Poland
Roman Vladimirovich Chornyj, Russia
Violetta Kardynał, Canada
Diana Makenbayeva, Kyrgystan
Aida Bayjumanova, Kyrgystan
Evgenyua Krapivina Kyrgystan
Aynura Toktosunova, Kyrgystan
network "Ludi menyuauchyue mir" - "People changing the World"
Peeter Ristsoo, Estonia,
Merle Haruoja, Estonia
Maria Roginska, Russia
Nikita Kuznetsov, Russia
Heather Olsen, USA
Jan Karandziej, Poland
Jacek Guzowski. Poland
Tomasz Szostek, Poland
Jerzy Jankowski, Norway
Michał Gabryel, Poland
Piotr Kononowicz, Poland
Marek Stobierski, Poland
Antoni Klusik, Poland
Jerzy Łysiak, Poland

Konrad Turzyński, Poland
Allison Ford, USA
Maria Bartosińska-Pięta, Poland
Jerzy Stolfa, Poland
Mariusz Sieraczkiewicz, Poland
Mayrbek Taramov, Sweden
Edward Soltys, Canada
Romuald Szeremietiew, Poland
Tytus Czartoryski, Great Britain
Halina Żwirska, Poland
Maria Rogaczewska, Poland
Rein Taagepera, USA
Sławomir Karpiński, Poland

PODPIS POD APELEM MOŻNA SKŁADAĆ MAILEM: apel.podrabinek@gmail.com

 

FREEDOM TO WRITE, FREEDOM TO LIVE FOR SASHA PODRABINEK


Russia’s independent journalist, human rights activist and Soviet-time political  prisoner Alexander (Sasha) PODRABINEK is receiving death threats after publishing an article in the internet edition www.ej.ru.  Pro-government youth gangs raided a newspaper he writes for and are threatening his family.

After the recent murders in the Russian Federation of the journalist Anna Politkovskaya and human rights worker  Natalia Estemirova we cannot take the threats emanating from the Kremlin lightly.

By publishing this appeal we hope to stop this new "chronicle of the death foretold".

September 30, 2009

Vladimir Bukovsky
Eric Chenoweth
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota
Petruska Sustrova

We are sending you this appeal, hoping you will sign it, translate and distribute it.
Please send the names and countries to:

apel.podrabinek@gmail.com
with a cc to:   irenalasota@gmail.com


 

СВОБОДУ ПИСАТЬ, СВОБОДУ ЖИТЬ САШЕ ПОДРАБИНЕКУ!


Независимый российский журналист, противозащитник и бывший советский политзаключенный Александр ПОДРАБИНЕК подвергается угрозам смерти после публикации его статьи в интернет-издании www.ej.ru.

Проправительственно настроенные молодчики вторглись в редакцию газеты, для которой он пишет, и угрожают его семье.

После недавних убийств в Российской Федерации журналистки Анны Политковской и противозащитницы Натальи Эстемировой мы не можем оставлять без внимания угрозы, исходящие из Кремля.

Публикацией этого обращения мы надеемся остановить эту новую "хронику объявленной смерти".

Владимир Буковский
Ядвига Хмеловска
Ирена Ласота

под заявлением пишите фамилию, имя и страну. Свою подпись посылайте на следующие электронные адреса:


with a cc to:  

LAISVĘ RAŠYTI IR GYVENTI ALEKSANDRUI PODRABINEKUI!

Nepriklausomam Rusijos žurnalistui, aktyviam žmogaus teisių gynėjui, sovietmečio politiniam kaliniui Aleksandrui (Sašai) Podrabinekui, neseniai paskelbusiam kritinį straipsnį interneto svetainėje www.ej.ru, grasinama mirtimi. Rusijos valdžią remiančio jaunimo gaujos jau nusiaubė leidinio, su kuriuo bendradarbiauja A. Podrabinekas, redakciją ir terorizuoja jo šeimą.
Prisiminus jau nužudytą žurnalistę Anną Politkovskają ir žmogaus teisių gynėją Nataliją Estemirovą, į tokius Kremliaus grasinimus negalima žiūrėti atsainiai.
Skelbdami šį kreipimąsi, tikimės sustabdyti šią naują „išpranašautos mirties kroniką“.

Archiwum ABCNET 2002-2010: