PODRABINEK ZASTRASZANY PRZEZ PUTINOWCÓW

"Naszyje" - partia prokremlowska prowadzi akcje zastraszania Aleksandra Podrabinka i jego rodziny po opublikowaniu przez niego ostrego artykułu krytykującego czasy sowieckie i tzw. weteranów wojennych (sowieckich). Nachodzą redakcję, dzwonią do sąsiadów, grożą konsekwencjami za jego dziennikarską działalność. Kreml uważa go za jednego z najbardziej zaciekłych krytyków sowieckiej przeszłości, oraz dzisiejszej rosyjskiej władzy.
Podrabinek jest dysydentem od początku lat 70-tych. Jako jeden z pierwszych opublikował materiały o wykorzystaniu metod psychiatrycznych w stosunku do więźniów politycznych w ZSSR. Był więziony w łagrach sowieckich (wyroki 5 i 3,5 roku). W 80-tych latach wydawał "Ekspres Kronikę" konspiracyjny samizdat informacyjny między innymi o łamaniu praw człowieka w Rosji (1987-2000).
Był współpracownikiem Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej. W czerwcu 2007 roku Sasza Podrabinek uczestniczył w jubileuszu 25 lecia "Solidarności Walczącej" w Warszawie i we Wrocławiu.

W jego obronie wystąpił już Władymir Bukowski i Reporterzy Bez Granic.

Jadwiga Chmielowska

Dear colleagues,
As you can see from the attached, our friend and Soviet-time political prisoner Sasha Podrabinek is in a real danger after publishing an article in the internet edition www.ej.ru He is under a direct threat from the Kremlin. Yet another case, like Politkovskaya and Estimirova, is obviously in preparation. Can we do something to prevent it this time? The least we can do is to attract public attention to this new "chronicle of the death foretold".
Best wishes.

Vladimir Bukovsky

Autor publikacji:

Archiwum ABCNET 2002-2010: