APEL DO SPOŁECZEŃSTWA USA

Brońcie honoru Ameryki! Już raz Wasz Prezydent sprzedał nas w Jałcie! Polskę, która pierwsza stawiła opór Niemcom, była najwierniejszym sojusznikiem USA do samego końca II wojny swiatowej. Przez 50 lat cierpieliśmy sowiecką niewolę. Europa Środkowa znalazła się za żelazną kurtyną. Zimna wojna trwała. Rozuchwalony Zwiazek Sowiecki podbijał świat a żołnierze amerykańscy ginęli w Korei i Wietnamie. To ZSRR wspierał światowy terroryzm.
Brytyjczycy i Polacy stanęli ramię w ramię z żołnierzem amerykańskim w Iraku, gdy reszta Europy powiedziała nie!
Teraz dokładnie w 70. rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę Prezydent Obama ogłosił, że uznaje rosyjską strefę wpływu w Europie.

Apeluję do Polonii, Łotyszy, Estończyków, Litwinów, Ukraińców, Wegrów, Rumunów, Czechów, Słowaków, Bułgarów, Gruzinów i Ormian i wszystkich emigrantów z byłego imperium sowieckiej Rosji!
Piszcie listy protestacyjne do Prezydenta, kongresmenów. Organizujcie wiece, zmobilizujcie media. Wy wiecie co to Rosja - biała czy czerwona, powiedźcie to Amerykanom!

Amerykanie, jesteście dumnym, wolnym narodem nie pozwólcie by Honor Wasz plamili politycy!

Jadwiga Chmielowska

Porozumienie Organizacji Niepodległościowych
Stowarzyszenie "Nieprzejednani"
Solidarność Walczaca "Wydział Wschodni"

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: