BADANIA NAD STASI

(poniżej oryginalne tytuły po niemiecku)

Analizy i dokumenty serii naukowej, Redakcja serii: Siegfried Suckut, Ehrhart Neubert, Walter Süß, Roger Engelmann, Bernd Eisenfeld, Jens Gieseke

Tom 1 - 20 wydało wydawnictwo Ch. Linksa, Berlin. Od 21 tomu tytuły tej serii ukazują się w edycji wydawnictwa Temmen, Brema.

Tom 1, Klaus-Dietmar Henke, Roger Engelmann (Hg.): Stan akt.Znaczenie dokumentów Stasi w badaniu historii,256 stron, wydanie drugie, Berlin 1996, 15,50 cena Eu.

Tom 2, Karl Wilhelm Fricke:Wgląd do akt.Rekonstrukcja prześladowania politycznego. Ze wstępem Joachima Gaucka,264 strony, wydanie 4 poprawione, Berlin 1996, cena 17,50 Eu.

Tom 3, Helmut Müller-Enbergs (Hg.): Tajni współpracownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.Dyrektywy i wytyczne wykonawcze, 544 strony, wydanie 3 poprawione, Berlin 2001, cena 20,50 Eu.

Tom 4, Matthias Braun:Dramat wokół komedii. Związek SED i Stasi, FDJ i Ministerstwa Kultury przeciwko książce Heinera Müllera "Przesiedlona lub życie na wsi" w październiku 1961,172 strony, wydanie 2 poprawione, Berlin 1996, 12,00 Eu.

Tom 5, Siegfried Suckut (Hg.), Słowniczek Stasi. Definicje "pracy polityczno-operacyjnej",472 stron, wydanie trzecie, Berlin 2001, 20,50 Eu.

Tom 6, Joachim Walther: Dział zabezpieczenia "Literatura". Pisarze i Stasi w NRD,888 stron, Berlin 1996, cena 34,80 Eu.

Tom 7, Clemens Vollnhals (Hg.): Polityka SED wobec kościoła a Stasi. Bilans na dziś. 464 stron, wydanie drugie, Berlin 1997, cena 24,50 Eu.

Tom 8,Siegfried Suckut und Walter Süß (Hg.): Partia i bezpieka. O stosunkach między SED i MBP, 351 stron, Berlin 1997, cena 19,50 Eu.

Tom 9, Silke Schumann: Wychowanie partyjne w tajnej policji.O roli SED w MBP w latach 50. 218 stron, Berlin 1997, cena 10,00 Eu.

Tom 10, Helmut Müller-Enbergs (Hg.): Tajni współpracownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Część II: instrukcje dotyczące pracy z agentami, wywiadowcami i szpiegami w Niemczech Zachodnich, 1118 stron, wydanie drugie, Berlin 1998, cena 38,80 Eu.

Tom 11, Karl Wilhelm Fricke und Roger Engelmann (Hg.): "Skoncentrowane uderzenia" Akcje Stasi i procesy polityczne w NRD 1953 -1956, 359 stron, Berlin 1998, cena 19,50 Eu.

Tom 12, Reinhard Buthmann: Zabezpieczenie kadr w Kombinacie VEB Carla Zeissa w Jenie.Stasi a "braki" w programach mikroelektronicznych. Ze wstępem Waltera Süßa, 256 stron, Berlin 1997, cena 12,50 Eu.

Tom 13, Clemens Vollnhals: Przypadek Havemanna. Pouczający przykład sprawiedliwości politycznej,312 stron, wydanie drugie, Berlin 1998, cena 15,50 Eu.

Tom 14, Sonja Süß:Nadużycie polityczne? Psychiatria a Stasi w NRD, 773 stron, wydanie drugie, Berlin 1998, cena 29,50 Eu.

Tom 15, Walter Süß: Stasi u schyłku.Dlaczego to się potężnym nie udało, 1989 - rewolucja do uniknięcia. 816 stron, wydanie drugie, Berlin 1999, cena 29,50 Eu.

Tom 16, Roger Engelmann und Clemens Vollnhals (Hg.): Sprawiedliwość na usługach panowania partyjnego. Praktyka prawna i Stasi w NRD, 574 stron, Berlin 1999, cena 29,50 Eu.

Tom 17, Thomas Auerbach: Jednostki operacyjne na niewidzialnym froncie Przygotowania terroru i sabotażu MBP przeciwko RFN. Z przedmową Eberharta Neuberta. 192 stron, wydanie czwarte, Berlin 2001, cena 10,00

Tom 18, Hubertus Knabe: Praca MBP dotycząca Zachodu. Współgranie departamentów oświaty i wywiadu. 597 stron, wydanie drugie, Berlin 1999, cena 24,50 Eu.

Tom 19, Wolfgang Buschfort: Partie podczas zimnej wojny. Wschodnie biura SPD, CDU und FDP, 260 stron, Berlin 2000, cena 15,50 Eu.

Tom 20, Jens Gieseke: Etatowi pracownicy Stasi. Struktura personelu i świat życia 1950 -1989/90, 615 stron, Berlin 2000, cena 24,50 Eu.

Tom 21, Ehrhart Neubert und Bernd Eisenfeld (Hg.): Władza - bezwładza - przeciwwładza. Podstawowe problemy dotyczące przeciwników politycznych w NRD 457 stron, Brema 2001, cena 24,90 Eu.

Anatomia Stasi-MBP. Podręcznik. Historia, struktura, metody.

Organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1989, Część V/1, 408 stron, Berlin 1995, opłata 10,00 Eu.

Jens Gieseke: Etatowi pracownicy Stasi. Część IV/1, 107 stron, Berlin 1995, opłata 5,00 Eu

Bernd Eisenfeld: Centralna Grupa Koordynacyjna: zwalczanie ucieczek i przesiedleń, Część III/17, 52 stron, Berlin 1995, opłata 5,00 Eu

Tobias Wunschik: Główny Wydział XXII: "Obrona przed terrorem", Część III/16, 56 stron, Berlin 1995, opłata 2,50 Eu

Günter Förster: Wyższa szkoła prawnicza MBP, Część III/6, 41 stron, Berlin 1996, opłata 2,50 Eu

* Maria Haendcke-Hoppe-Arndt: Główny Wydział XVIII: Ekonomia, Część III/10, 130 stron, Berlin 1997, opłata 5,00 Eu

* Hanna Labrenz-Weiß: Główny Wydział II: Kontrwywiad, Część III/7, 79 stron, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

Silke Schumann: Organizacja partyjna SED w Stasi, Część III/20, 89 stron, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

Jens Gieseke (Hg.): Kto był kim w Stasi. Krótkie biografie personelu kierowniczego MBP od 1950 do 1989, Część V/4, 84 stron, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

Reinhard Buthmann: Stanowiska obiektowe w Stasi, Część II/3, 25 stron, Berlin, 1999, opłata 5,00 Eu

* Hubertus Knabe: Dział prawny w Stasi, Część III/4, 21 stron, Berlin, 1999, opłata 5,00 Eu

Dokumenty (Seria A) Günter Förster: Doktoraty w Wyższej Szkole Prawniczej MBP. Nieodnotowana bibliografia, 143 stron, wydanie drugie, Berlin 1997, opłata 5,00 Eu

Silke Schumann: Niszczyć czy otwierać archiwa? O powstaniu ustawy dotyczącej dokumentów Stasi. Dokumentacja debaty publicznej lat 1990/1991, 349 stron, wydanie drugie, Berlin 1997, opłata 5,00 Eu

Günter Förster: Bibliografia prac końcowych i dyplomowych w Wyższej Szkole Prawniczej MBP, 577 stron, Berlin, 1998, opłata 10,00 Eu

Analizy i raporty Berichte (Seria B) Thomas Auerbach przy współpracy Wolfa-Dietera Sailera: Przygotowania na Dzień X. Planowane obozy odosobnienia w MBP, 154 strony, wydanie 3 poprawione, Berlin 2000, opłata 5,00 Eu

* Bodo Wegmann i Monika Tantzscher: SOUD - tajna sieć danych służb specjalnych systemu wschodniego . 104 strony, Berlin 1996, opłata 5,00 Eu

* Walter Süß: Obserwacja i analiza ekstremizmu prawicowego w NRD przez MBP, 106 stron, niezmieniony dodruk, Berlin 1996, opłata 5,00 Eu

* Monika Tantzscher: Akcja "Dunaj" i operacja "Geneza". Odbicie stłumienia Praskiej Wiosny 1968/69 w aktach MBP. 145 stron, wydanie drugie, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

* Monika Tantzscher: Przedłużony mur. Współpraca służb bezpieczeństwa państw Układu Warszawskiego przy zapobieganiu ucieczkom z NRD, 161 stron, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

* Tobias Hollitzer: "W każdym razie żyjemy od poniedziałku do poniedziałku." O rozwiązaniu Stasi w Lipsku. Pierwsze rozpoznanie i wnioski. 321 stron, wydanie drugie poprawione, Berlin, 2000, opłata 5,00 Eu

* Reinhard Buthmann: Wysokie technologie i Stasi. Strukturalne zakotwiczenie MBP w nauce i badaniach naukowych w NRD. 311 stron, wydanie drugie poprawione, Berlin, 2000, opłata 5,00 Eu

Tytuły serii spotkań pełnomocniczki: Wyjechać czy tu zostać? Strategie regulacyjne Stasi (otwarte spotkanie 26 października 1995), 129 stron, wydanie drugie, Berlin 1998, opłata 5,00 Eu

BF informuje Jürgen Fuchs: Wykorzystanie strachu. "Ciche" formy terroru - zastraszanie przez MBP. 40 stron, (2/1994), wydanie drugie, Berlin 1997, opłata 1,50 Eu

Roger Engelmann: O strukturze, charakterze i znaczeniu dokumentów MBP, 63 strony, (3/1994), opłata 2,50 Eu

* Walter Süß: Odebranie władzy i rozpad Stasi. Rozdział z później jesieni 1989, 72 stron, (5/1994), opłata 2,50 Eu

Jens Gieseke: Doktorzy "czekistyki". Doktoranci "Wyższej Szkoły Prawniczej" MBP. 29 stron, (6/1994), opłata 2,50 Eu

* Roger Engelmann i Silke Schumann: Kurs na rozwiniętą dyktaturę. Walter Ulbricht, odebranie władzy Ernstowi Wollwebersowi i nowe ukierunkowanie służb Stasi 1956/57, 81 stron, (1/1995), opłata 2,50 Eu

* Andreas Niemann i Walter Süß: "Nie można wiecej decydować przeciwko ludowi." MBP i SED w okręgu Neubrandenburg w 1989. (Odebranie władzy Stasi w regionach), (część 1), 71 stron, (12/1996), drugie wydanie, Berlin 1997, opłata 2,50 Eu

* Hans-Peter Löhn: "Nerwy mieliśmy zdarte do cna". MBP i SED w okregu Halle. (Odebranie władzy Stasi w regionach), (część 2), 62 strony, (13/1996), wydanie drugie, , Berlin 1997, opłata 2,50 Eu

* Stephan Fingerle i Jens Gieseke: "Partyzanci zimnej wojny". Grupy podziemne w Armii Narodowej od 1957 do 1962 i przejęcie ich przez Stasi. 70 stron, (14/1996), opłata 2,50 Eu

Bibliografia publikacji na temat Stasi w NRD, zestawiona przez Hildegardę von Zastrow, 124 stron, (15/1996), wydanie drugie przejrzane, opłata 2,50 Eu

* Clemens Vollnhals: Wydział Polityki wobec kościoła w MBP 43 stron, (16/1997), wydanie drugie, Berlin 1997, opłata 2,50 Eu

Walter Süß: Stosunek SED i Stasi. Szkic rozwoju 36 stron, (17/1997), drugie wydanie, Berlin 1998, opłata 2,50 Eu

Tobias Wunschik: Maoistyczne KPD/ML i rozbicie jej "Sekcji NRD" przez MBP 45 stron, (18/1997), drugie wydanie, Berlin, 1998, opłata 2,50 Eu

* Holger Horsch: "Czyż nie Stasi nie znała przynajmniej nastrojów w kraju?" MBP i SED w okręgu Karl-Marx-Stadt. (Odebranie władzy Stasi w regionach), (Część 3), 59 stron, (19/1997), drugie wydanie, Berlin, 1998, opłata 2,50 Eu

Volker Höffer: "Przeciwnik ma siłę". MBP i SED w okręgu Rostock. (Odebranie władzy Stasi w regionach), (Część 4), 63 stron, (20/1997), opłata 2,50 Eu

* Eberhard Stein: "Troszczcie się o to, by nie mieli za sobą większości!" MBP i SED w okręgu Erfurt. (Odebranie władzy Stasi w regionach), (Część 5), 57 stron, (22/1999), opłata 2,50 Eu

Andrzej Paczkowski: Terror i kontrola. Funkcja Stasi w systemie koministycznym w Polsce 1944-1956, 37 stron, (23/1999), opłata 2,50 Eu

Joachim Lampe: Przygotowanie prawne szpiegostwa na Zachodzie, 35 S., (24/1999), wydanie drugie przejrzane, Berlin 2000, opłata 2,50 Eu

Pojedyncze publikacje

Bernd Eisenfeld und Roger Engelmann: 13 sierpnia 1961: Budowa muru, ruch ucieczkowy i zabezpieczenie władzy 120 stron, Berlin 2001, opłata 5 Eu, dostępne również w wydaniu komercyjnym Wydawnictwa Edition Temmen, Brema, cena 13,00

* Jens Gieseke we współpracy z Doris Hubert: Stasi NRD-owska - tarcza i miecz partii 120 stron, drugie wydanie, Bonn 2001, opłata 1,50 Eu. Centrala Federalna do Spraw Kształcenia Politycznego we współpracy z Pełnomocnikiem Federalnym ds. Dokumentów Stasi

Johannes Beleites: Schwerin, Plac Demmlera Areszt śledczy MBP, 239 stron, Schwerin 2001, opłata 5,00 Eu. Regionalny Urząd do Spraw Kształcenia Politycznego w Meklemburii-Pomorzu Przednim we współpracy z Pełnomocnikiem Federalnym ds. Dokumentów Stasi.

Bezpłatnie:

Piąty Raport z działalności Pełnomocnika Federalnego ds. Dokumentów Stasi byłej NRD; 134 strony, Berlin 2001

Ustawa o Dokumentach Stasi byłej NRD (Stasi-Unterlagen-Gesetz-StUG); 44 S. Berlin 2000

Sps skrótów; Często stosowane skróty i pojęcia MBP, 125 stron, wydanie czwarte, Berlin 2000

Dziesięć lat ustawy o dokumentach Stasi. Dziesięć lat pracy Pełnomocnika Federalnego ds. Dokumentów Stasi byłej NRD, 75 stron, Berlin 2001

Analysen und Dokumente Wissenschaftliche Reihe

Redaktion: Siegfried Suckut, Ehrhart Neubert, Walter Süß, Roger Engelmann, Bernd Eisenfeld, Jens Gieseke, Die Bände 1 - 20 sind im Ch. Links Verlag, Berlin, erschienen. Ab Band 21 erscheinen die Titel der Reihe in der Edition Temmen, Bremen.

Band 1 Klaus-Dietmar Henke, Roger Engelmann (Hg.): Aktenlage. Die Bedeutung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die Zeitgeschichtsforschung, 256 S., 2. Auflage, Berlin 1996 15,50

Band 2 Karl Wilhelm Fricke: Akten-Einsicht. Rekonstruktion einer politischen Verfolgung. Mit einem Vorwort von Joachim Gauck, 264 S., 4., akt. Auflage, Berlin 1996 17,50

Band 3 Helmut Müller-Enbergs (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Richtlinien und Durchführungsbestimmungen, 544 S., 3., durchges. Auflage, Berlin 2001 20,50 €

Band 4 Matthias Braun: Drama um eine Komödie. Das Ensemble von SED und Staatssicherheit, FDJ und Kulturministerium gegen Heiner Müllers "Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande" im Oktober 1961, 172 S., 2., durchges. Auflage, Berlin 1996 12,00 €

Band 5 Siegfried Suckut (Hg.): Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen zur "politisch-operativen Arbeit", 472 Seiten, 3. Auflage, Berlin 2001 20,50 €

Band 6 Joachim Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik, 888 S.; Berlin 1996 34,80 €

Band 7 Clemens Vollnhals (Hg.): Die Kirchenpolitik von SED und Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz, 464 S., 2., durchges. Auflage, Berlin 1997 24,50 €

Band 8 Siegfried Suckut und Walter Süß (Hg.): Staatspartei und Staatssicherheit. Zum Verhältnis von SED und MfS, 351 S., Berlin 1997 19,50 €

Band 9 Silke Schumann: Parteierziehung in der Geheimpolizei. Zur Rolle der SED im MfS der fünfziger Jahre, 218 S., Berlin 1997 10,00 €

Band 10 Helmut Müller-Enbergs (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland, 1118 S., 2. Aufl., Berlin 1998 38,80 €

Band 11 Karl Wilhelm Fricke und Roger Engelmann (Hg.): "Konzentrierte Schläge." Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 1953 -1956, 359 S., Berlin 1998 19,50 €

Band 12 Reinhard Buthmann: Kadersicherung im Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Die Staatssicherheit und das Scheitern des Mikroelektronikprogramms. Mit einem Vorwort von Walter Süß, 256 S., Berlin 1997 12,50 €

Band 13 Clemens Vollnhals: Der Fall Havemann. Ein Lehrstück politischer Justiz, 312 S., 2. akt. Auflage, Berlin 1998 15,50 €

Band 14 Sonja Süß: Politisch mißbraucht? Psychiatrie und Staatssicherheit in der DDR 773 S., 2. Auflage, Berlin 1998 29,50 €

Band 15 Walter Süß: Staatssicherheit am Ende Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern. 816 S., 2. Aufl., Berlin 1999 29,50 €

Band 16 Roger Engelmann und Clemens Vollnhals (Hg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft. Rechtspraxis und Staatssicherheit in der DDR, 574 S., Berlin 1999 29,50 €

Band 17 Thomas Auerbach: Einsatzkommandos an der unsichtbaren Front Terror- und Sabotagevorbereitungen des MfS gegen die Bundesrepublik. Mit einem Vorwort von Eberhart Neubert. 192 S., 4. Aufl., Berlin 2001, 10,00 €

Band 18 Hubertus Knabe: West-Arbeit des MfS Das Zusammenspiel von "Aufklärung" und "Abwehr", 597 S., 2. Aufl., Berlin 1999, 24,50 €

Band 19 Wolfgang Buschfort: Parteien im Kalten Krieg Die Ostbüros von SPD, CDU und FDP, 260 S., Berlin 2000, 15,50 €

Band 20 Jens Gieseke: Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit Personalstruktur und Lebenswelt 1950 -1989/90 615 S., Berlin 2000, 24,50 €

Band 21 Ehrhart Neubert und Bernd Eisenfeld (Hg.): Macht - Ohnmacht - Gegenmacht Grundfragen zur politischen Gegnerschaft in der DDR 457 S., Bremen 2001 24,90 €

Anatomie der Staatssicherheit/MfS-Handbuch, Geschichte, Struktur, Methoden. Die Organisationsstruktur des Ministeriums für Staatssicherheit 1989, Teil V/1, 408 S., Berlin 1995, Schutzgebühr 10,00 €

Jens Gieseke: Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, Teil IV/1, 107 S., Berlin 1995 Schutzgebühr 5,00 €

Bernd Eisenfeld: Die Zentrale Koordinierungsgruppe: Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung, Teil III/17, 52 S., Berlin 1995 Schutzgebühr 5,00 €

>* Tobias Wunschik: Hauptabteilung XXII: "Terrorabwehr" Teil III/16,56 S., Berlin 1995 Schutzgebühr 2,50 €

Günter Förster: Die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit, Teil III/6, 41 S., Berlin 1996 Schutzgebühr 2,50 €

>* Maria Haendcke-Hoppe-Arndt: Die Hauptabteilung XVIII: Volkswirtschaft, Teil III/10, 130 S., Berlin 1997 Schutzgebühr 5,00 €

>* Hanna Labrenz-Weiß: Die Hauptabteilung II: Spionageabwehr, Teil III/7, 79 S., Berlin 1998 Schutzgebühr 5,00 €

Silke Schumann: Die Parteiorganisation der SED im MfS, Teil III/20, 89 S., Berlin 1998 Schutzgebühr 5,00 €

Jens Gieseke (Hg.): Wer war wer im Ministerium für Staatssicherheit. Kurzbiographien des MfS-Leitungspersonals 1950 bis 1989, Teil V/4, 84 S., Berlin 1998, Schutzgebühr 5,00 €

Reinhard Buthmann: Die Objektdienststellen des MfS , Teil II/3, 25 S. Berlin, 1999 Schutzgebühr: 2,50 €

* Hubertus Knabe: Die Rechtsstelle des MfS, Teil III/4, 21 S., Berlin, 1999 Schutzgebühr: 2,50 €

Dokumente (Reihe A), Günter Förster: Die Dissertationen an der "Juristischen Hochschule" des MfS. Eine annotierte Bibliographie, 143 S., 2. Auflage, Berlin 1997 Schutzgebühr 5,00 €

Silke Schumann: Vernichten oder Offenlegen? Zur Entstehung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes. Dokumentation der öffentlichen Debatte 1990/1991, 349 S., 2. Auflage, Berlin 1997 Schutzgebühr 5,00 €

Günter Förster: Bibliographie der Diplomarbeiten und Abschlußarbeiten an der Hochschule des MfS, 577 S., Berlin, 1998 Schutzgebühr 10,00 €

Analysen und Berichte (Reihe B), Thomas Auerbach unter Mitarbeit von Wolf-Dieter Sailer: Vorbereitung auf den Tag X. Die geplanten Isolierungslager des MfS, 154 S., 3. durchges. Auflage Berlin 2000 Schutzgebühr 5,00 €

* Bodo Wegmann und Monika Tantzscher: SOUD - Das geheimdienstliche Datennetz des östlichen Bündnissystems, 104 S., Berlin 1996 Schutzgebühr 5,00 €

>* Walter Süß: Zu Wahrnehmung und Interpretation des Rechtsextremismus in der DDR durch das MfS, 106 S., unveränderter Nachdruck, Berlin 1996 Schutzgebühr 5,00 €

>* Monika Tantzscher: Maßnahme "Donau" und Einsatz "Genesung". Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968/69 im Spiegel der MfS-Akten, 145 S., 2. Auflage, Berlin 1998 Schutzgebühr 5,00 €

>* Monika Tantzscher: Die verlängerte Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung von "Republikflucht", 161 S., Berlin 1998 Schutzgebühr 5,00 €

* Tobias Hollitzer: "Wir leben jedenfalls von Montag zu Montag." Zur Auflösung der Staatssicherheit in Leipzig. Erste Erkenntnisse und Schlußfolgerungen, 2. durchges. Auflage, 321 S., Berlin, 2000 Schutzgebühr 5,00 €

* Reinhard Buthmann: Hochtechnologien und Staatssicherheit. Die strukturelle Verankerung des MfS in Wissenschaft und Forschung der DDR, 311 S., 2. durchgesehene Auflage Berlin, 2000 Schutzgebühr 5,00 €

Aus der Veranstaltungsreihe der Bundesbeauftragten: Ausreisen oder dableiben? Regulierungsstrategien der Staatssicherheit (öffentliche Veranstaltung am 26. Oktober 1995), 129 S., 2. Auflage, Berlin 1998, Schutzgebühr 5,00 €

BF informiert Jürgen Fuchs: Unter Nutzung der Angst. Die "leise Form" des Terrors - Zersetzungsmaßnahmen des MfS, 40 S., (2/1994), 2. Auflage Berlin 1997 Schutzgebühr 1,50 €

Roger Engelmann: Zu Struktur, Charakter und Bedeutung der Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, 63 S., (3/1994) Schutzgebühr 2,50 €

* Walter Süß: Entmachtung und Verfall der Staatssicherheit. Ein Kapitel aus dem Spätherbst 1989, 72 S., (5/1994) Schutzgebühr 2,50 €

Jens Gieseke: Doktoren der Tschekistik. Die Promovenden der "Juristischen Hochschule" des MfS, 29 S., (6/1994) Schutzgebühr 2,50 €

* Roger Engelmann und Silke Schumann: Kurs auf die entwickelte Diktatur. Walter Ulbricht, die Entmachtung Ernst Wollwebers und die Neuausrichtung des Staatssicherheitsdienstes 1956/57, 81 S., (1/1995) Schutzgebühr 5,00 €

* Andreas Niemann und Walter Süß: "Gegen das Volk kann nichts mehr entschieden werden". MfS und SED im Bezirk Neubrandenburg 1989. (Die Entmachtung der Staatssicherheit in den Regionen, (Teil 1), 71 S., (12/1996) 2. Auflage, Berlin 1997 Schutzgebühr 2,50 €

* Hans-Peter Löhn: "Unsere Nerven lagen allmählich blank". MfS und SED im Bezirk Halle. (Die Entmachtung der Staatssicherheit in den Regionen, (Teil 2), 62 S., (13/1996) 2. Auflage, Berlin 1997 Schutzgebühr 2,50 €

>* Stephan Fingerle und Jens Gieseke: "Partisanen des Kalten Krieges", Die Untergrundtruppe der Nationalen Volksarmee 1957 bis 1962 und ihre Übernahme durch die Staatssicherheit, 70 S., (14/1996) Schutzgebühr 2,50 €

Bibliographie zum Staatssicherheitsdienst der DDR, zusammengestellt von Hildegard von Zastrow, 124 S., (15/1996) 2. erw. Auflage Schutzgebühr 2,50 €

* Clemens Vollnhals: Die kirchenpolitische Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, 43 S., (16/1997) 2. Auflage, Berlin 1997 Schutzgebühr 2,50 €

Walter Süß: Das Verhältnis von SED und Staatssicherheit. Eine Skizze seiner Entwicklung, 36 S., (17/1997) 2. Auflage, Berlin 1998 Schutzgebühr 2,50 €

Tobias Wunschik: Die maoistische KPD/ML und die Zerschlagung ihrer "Sektion DDR" durch das MfS, 45 S., (18/1997) 2. Auflage, Berlin, 1998 Schutzgebühr 2,50 €

* Holger Horsch: "Hat nicht wenigstens die Stasi die Stimmung im Lande gekannt?" MfS und SED im Bezirk Karl-Marx-Stadt. (Die Entmachtung in den Regionen, (Teil 3), 59 S., (19/1997) 2. Auflage, Berlin, 1998 Schutzgebühr 2,50 €

Volker Höffer: "Der Gegner hat Kraft". MfS und SED im Bezirk Rostock. (Die Entmachtung der 'Staatssicherheit in den Regionen, (Teil 4), 63 S., (20/1997) Schutzgebühr 2,50 €

* Eberhard Stein: "Sorgt dafür, daß sie die Mehrheit nicht hinter sich kriegen!" MfS und SED im Bezirk Erfurt. (Die Entmachtung der Staatssicherheit in den Regionen, (Teil 5), 57 S., (22/1999) Schutzgebühr 2,50 €

Andrzej Paczkowski: Terror und Überwachung. Die Funktion des Sicherheitsdienstes im kommunistischen System in Polen von 1944-1956, 37 S., (23/1999) Schutzgebühr 2,50 €

Joachim Lampe: Juristische Aufarbeitung von Westspionage, 35 S., (24/1999), 2. durchgesehene Auflage, Berlin 2000 Schutzgebühr 2,50 €

Einzelpublikationen Bernd Eisenfeld und Roger Engelmann: 13. August 1961: Mauerbau, Fluchtbewegung und Machtsicherung 120 S., Berlin 2001, Schutzgebühr 5,00 € auch als Buchhandelsausgabe des Verlages Edition Temmen, Bremen, erhältlich: 13,00 €

* Jens Gieseke unter Mitarbeit von Doris Hubert: Die DDR-Staatssicherheit - Schild und Schwert der Partei 120 S., 2 . Auflage, Bonn 2001 Schutzgebühr 1,50 €

Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit der BStU Johannes Beleites: Schwerin, Demmlerplatz Die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit 239 S., Schwerin 2001 Schutzgebühr 5,00 €

Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der BStU Kostenlos erhältlich: Fünfter Tätigkeitsbericht die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik; 134 S., Berlin 2001

Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz-StUG); 44 S. Berlin 2000 Abkürzungsverzeichnis: Häufig verwendete Abkürzungen und Begriffe des Ministeriums für Staatssicherheit, 125 S., 4. durchgesehene Auflage, Berlin 2000 Zehn Jahre Stasi-Unterlagen-Gesetz. Zehn Jahre Aufarbeitung die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik; 75 S., Berlin 2001

Opracowała Małgorzata Bochwic

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: