SBmani POSZLI NA CAŁOŚĆ

(dostałem mailem od twórcy witryny KWADRAT istniejącej pod adresem: http://w.icm.edu.pl/t/

3 lipca Sąd zawiesił postępowanie dot. Anny Stawińskiej-Zygnerskiej, gdyż sąd w Krakowie wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem czy ustawa o IPN jest zgodna z Konstytucją w kwestii nie przedawniania zbrodni komunistycznych. Berak przyszedł na sprawę, by ,,zobaczyć jak się niszczy ludzi'' z SB. 

Wszystki procesy zostaną zawieszone oprócz tych dwóch: 
- 30 lipca -> II proces karny SB-man oskarża dziennikarza, 
- 11 września -> proces cywilny SB-man oskarża dziennikarza. 

Więcej szczegółów dot. procesu, w którym Anna Stawińska-Zygnerska występuje jako poszkodowana, można znaleźć tu: http://w.icm.edu.pl/t/zygn.htm. (Jak widać, impuls idący z Krakowa może okazać się precedensem.) Marek Berak to jeden z działaczy opozycji przedsierpniowej, a później (w stanie wojennym i wkrótce potem) najsłynniejszy działacz podziemnej "S" w regionie toruńskim, ostatnio zaś oręduje za czymś, co nazywa "pojednaniem z esbekami": http://soli.dyskutuj.eu/portal.php?article=0. Z kolei owe nie-zawieszone procesy (b. esbeka przeciwko w/w twórcy witryny KWADRAT) są omówione pod adresem internetowym: http://soli.dyskutuj.eu/sb-man-oskarza-dziennikarza-temat-vt10.html.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: