FUNDACJA GAZETY PODLASKIEJ IM. PROF. TADEUSZA KŁOPOTOWSKIEGO

Jednym z nadrzędnych celów statutowych naszej Fundacji jest działanie na rzecz upamiętnienia idei i dokonań „Solidarności” z lat 1980-89 dlatego też zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy wydawniczej, jaką jest wydanie książki mówiącej o roli, jaką odegrała „Solidarność” w przekształcaniu Polski w państwo demokratyczne. Książka ta ma za zadanie znalezienie próby odpowiedzi na pytanie, jakie cele i idee, które stawiała sobie ta pierwsza „Solidarność” udało się wcielić w życie. Zbierając materiały do książki zwróciliśmy się z prośbą do, ponad 400-stu osób, które w czasach „realnego socjalizmu” działały na rzecz tego, aby Polska stała się w pełni wolnym krajem Tytuł roboczy książki to:, „Dlaczego, to wyszło nam inaczej?” - czyli jak widzę Polskę i „Solidarność” po latach”. Łącznie na nasz apel otrzymaliśmy ponad 70 wypowiedzi. Wśród autorów znaleźli się między innymi: pierwszy przewodniczący „Solidarności” i pierwszy prezydent III RP wybrany w wolnych demokratycznych wyborach Lech Wałęsa Premierzy III RP o rodowodzie solidarnościowym: Tadeusz Mazowiecki, Jan Olszewski, Jan Krzysztof Bielecki i Jerzy Buzek. Obecni i byli ministrowie jak np.: Anna Radziwiłł, Jerzy Kropiwnicki, Piotr Nowina-Konopka, Wiktor Kulerski, Krzysztof Tchórzewski. Legendarni już dziś działacze opozycji i „Solidarności” z lat 1980-89: Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Jan Rulewski, Stefan Niesiołowski, Alojzy Szablewski, Mirosław Odorowski, Janusz Korwin-Mikke, Leszek Moczulski, Ewa Sułkowska-Bierezin, Ewa Tomaszewska, Maciej Jankowski, Marek Antoni Nowicki, Henryk Wujec, Józef Orzeł, Andrzej Wielowieyski i wielu, wielu innych. Swoją wypowiedź nadesłali także znani pisarze i dziennikarze jak np.: Jacek Bocheński, Jerzy Targalski, Maciej Iłowiecki, Stefan Bratkowski, Ernest Skalski, Marek Rapacki, Antoni Zambrowski, Jerzy Kłosiński, Eugeniusz Smolar, Robert Stanisław Terentiew i inni. Na nasz apel odpowiedzieli też kapelani „Solidarności” ks. Stanisław Małkowski z Warszawy, ks. Stanisław Sikorski z Radomia i ks. Józef Miszczuk z Siedlec. Wśród autorów wypowiedzi nie zabrakło także działaczy byłej i tej obecnej „Solidarności” z naszego miasta. Słowem wstępnym naszą książkę opatrzył uznany w Polsce historyk, socjolog i publicysta profesor Paweł Śpiewak. Spektrum naszych respondentów jest naprawdę bardzo szerokie i obejmuje swoim zasięgiem prawie całe polskie środowiska opozycyjne. Przewidywany koszt wydania książki to suma około 30 tys. złotych.

Mamy nadzieję, że idea utrwalania i przypominanie prawdy historycznej z tamtego okresu czasu nie jest Wam obojętna i dlatego też zechcecie łaskawie wesprzeć naszą inicjatywę.

Numer konta: 21919400070025559820000010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
NIP 821-23-83-056
Regon 140023886
KRS 0000226622

Archiwum ABCNET 2002-2010: