PRZECIW WITOLDOWI PILECKIEMU

NAZWISKA POSŁÓW KTÓRZY GŁOSOWALI PRZECIWKO WPISANIU ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO DO TEKSTU DOKUMENTU USTANAWIAJĄCEGO DZIEŃ 25 MAJA, ROCZNICY ŚMIERCI ROTMISTRZA EUROPEJSKIM DNIEM BOHATERÓW WALKI Z TOTALITARYZMEM. ZAPAMIĘTAJMY ICH:

Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski, Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka, Geringer de Oedenberg, Grabowska, Liberadzki, Masiel, Sonik, Gierek

Głosowanie nad rezolucją "Sumienie Europy a totalitaryzm"

W czwartek, 2 kwietnia posłowie do PE głosowali nad projektem rezolucji "Świadomość europejska a totalitaryzm", do której trzy poprawki złożyła Hanna Foltyn - Kubicka. Ich celem było wpisanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego do tekstu dokumentu oraz ustanowienie dnia 25 maja, rocznicy śmierci polskiego żołnierza, Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.
Żadna z poprawek nie uzyskała wymaganej większości. Dwie z nich na wniosek autorki głosowane były w trybie imiennym, dzięki czemu możemy Państwu przedstawić dokładne wyniki głosowania:
--------------------------------------------------------------------------------

POPRAWKA NR 3
Akcentując znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości i o ludziach, którzy dzięki swojej ofiarności, wierności ideałom, honorowi i męstwie, powinni zostać wpisani w świadomość Europejczyków jako bohaterowie wieku totalitaryzmów; ludziach takich, jak Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego, aby organizować tam ruch oporu oraz zbierać informacje o masowych mordach;

Poprawkę POPARŁO 109 eurodeputowanych, w tym:
IND/DEM: Tomczak, Wojciechowski Bernard
PPE-DE: Handzlik, Kaczmarek
PSE: Golik, Pinior, Rosati
UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk,
Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski,
Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska,
Wojciechowski Janusz, Zapałowski

PRZECIWKO głosowało 497, w tym:
ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska,
Wielowieyski
PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht,
Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka
PSE: Geringer de Oedenberg, Grabowska, Liberadzki,
UEN: Masiel

WSTRZYMAŁO SIĘ 23 eurodeputowanych, w tym:
PPE-DE: Sonik,
PSE: Gierek
--------------------------------------------------------------------------------

POPRAWKA NR 12
Proponuje, aby dzień 25 maja (rocznicę wykonania wyroku śmierci na Bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, straconym 25.05.1948r.) ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, co będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia.

Poprawkę POPARŁO 64 eurodeputowanych, w tym:
IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard
PPE-DE: Handzlik, Kaczmarek
PSE: Pinior, Rosati
UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk,
Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski,
Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska,
Wojciechowski Janusz, Zapałowski,

PRZECIW głosowało 552, w tym:
ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska,
Wielowieyski
PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht,
Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik, Siekierski, Zaleski, Zwiefka
PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek, Grabowska, Liberadzki, Szejna
UEN: Masiel