25 MARCA - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI BIAŁORUSI

25 marca 1918 Białoruś ogłosiła Niepodległość. Co było potem - wiemy z historii. Bolszewizm wchłonął niepodległe państwa Kaukazu, niezależną Republikę Krymu, Ukrainę i Białoruś. Na długie lata sowieci zahamowali rozwój tych narodów. Części z nich udało się po 1990 wyrwać z objęć sowieckich i rosyjskich. Lecz odradzające się imperium Rosyjskie pragnie wchłonąć to, co niegdyś wyrwało się spod kontroli Kremla. Walka trwa. Oby Europa i Świat nie przespali tej chwili, gdy rosyjski niedźwiedź okrzepnie i nabierze apetytu. Wtedy będzie juz zbyt późno.

25 MARCA 2009 roku

Zjanon Paźniak, przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego "Odrodzenie"
Siarhjej Papkou, vice-przewodniczący BNF "Odrodzenie"
Walery Bujwał, sekretarz BNF "Odrodzenie

Drodzy Przyjaciele!
W imieniu PON-u (Porozumienia Organizacji Niepodległościowych) przesyłamy najserdeczniejsze życznia z okazji Dnia Niepodległości Białorusi. Mamy nadzieję, iż pełna Niepodległość Państwa Białoruskiego jest już bliska, a wszyscy zdrajcy i niegodziwcy, działający na szkodę Narodu Białoruskiego, zostaną przykładnie ukarani! Niech żyje Wolna i Niepodległa Białoruś!

Główny Koordynator PON - Jadwiga Chmielowska
Koordynator - Piotr Hlebowicz

Archiwum ABCNET 2002-2010: