17 LAT KONSTYTUCJI CZECZEŃSKIEJ REPUBLIKI ICZKERIA

Dziś przypada 17 rocznica przyjęcia Konstytucji Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. W tym dniu (12 marca 1992 roku) zakończyło się formowanie suwerennego państwa Czeczeńskiego, zgodnie z wszelkimi wymogami prawa międzynarodowego. Co by mówili na Kremlu, oraz Kremlowskie marionetki - nie mają oni takiej siły, by zmienić decyzję całego Czeczeńskiego narodu – decyzja o suwerenności jest nieodwracalna. 
Zewnętrzne i wewnętrzne siły polityczne próbują uniemożliwić istnienie naszego państwa; chcą złamać wolę naszego narodu, który w powszechnym referendum 26 listopada 1990 roku przegłosował powstanie swego państwa. Już w grudniu 1994 roku została rozpoczęta bezprawna agresja przeciwko Czeczeńskiej Republice Iczkeria. Od pierwszego dnia agresji aż po dzień dzisiejszy nie ustaje sprzeciw narodu Czeczeńskiego przeciwko okupantom. Nadejdzie ten dzień, w którym naród nasz zdejmie z siebie okupacyjne jarzmo. Stanie się to przy pomocy i poparciu pozostałych narodów świata, w tym również i rosyjskiego. 

Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry! 

Pozdrawiam was z okazji Dnia Konstytucji Czeczeńskiej Republiki Iczkeria! 

Achjad Idigow, 

Przewodniczący Komitetu Stosunków Zewnętrznych (Międzynarodowych) Parlamentu Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. 

12 marca 2009 

Поздравление всех граждан Чечении с днем Конституции ЧР-Ичкерия 

Сегодня исполнилось 17 лет со дня принятия Конституции Чеченской Республики Ичкерия. В этот день завершилось воссоздание суверенного чеченского государства в полном соответствии с действующим современным международным правом. Чтобы ни говорили в Кремле и их приспешники, им не под силу отменить решение чеченского народа - оно бесповоротно. 

Внешние и внутренние политические силы противодействуют становлению нашего государства с целью сломить волю нашего народа, провозглашившего на референдуме ( ОКЧН) о воссоздании своего государства 26 ноября 1990года . Незаконно против ЧР-Ичкерия была развязана военная агрессия уже с 1994 года, но с первого дня не прекрашается сопротивление чеченского народа против оккупантов.Настанет день, когда наш народ сбросит с себя оккупантов. И это произойдет при поддержке остальных народов мира, в том числе и русского. 

Дорогие друзья, братья и сестры! 

Поздравляю Вас с днем Конституции Чеченской Республики Ичкерия. 

Ахъяд Идигов, 
Председатель комитета внешних связей Парламента ЧР-Ичкерия. 

12 марта 2009г.

 

Поздравление с Днём Конституции из Польши  

От имени Польских друзей Чечении, бывших оппозиционных деятелей Польского сопротивления против коммунизма, искренне поздравляем всех Чеченцев с Днём Чеченской Конституции.

Желаем Вам мира и свободы, желаем освобождения от русских оккупантов и их марионетек в Джохар-Гала.

Пусть живёт дружба народов против кровожадных режимов, которые порабащают другие нации!

Piotr Hlebowicz
 

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: