ZAGADKA: DLACZEGO TO DZIAŁA?

Czy ktoś może mi powiedzieć, jakim prawem (poza prawem Kaduka rzecz jasna) działa ZUS? Jestem przekonany, że w świetle bardzo wielu ustaw ZUS działa nielegalnie. Wymienię kilka najważniejszych. Tak więc istnienie ZUS jest moim zdaniem sprzeczne z Konstytucją RP, ustawą antymonopolową, ustawą o działalności gospodarczej i kodeksem handlowym. JAKI JEST STATUS PRAWNY TEJ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ - chyba NIKT NIE POTRAFI JEDNOZNACZNIE POWIEDZIEĆ. Nie jest to ani spółka z o.o., ani spółka akcyjna, ani spółka jawna, ani spółka komandytowa, ani firma jednoosobowa, ani spółka skarbu państwa... W swojej działalności kieruje się głównie przepisami o administracji, ale - nie jest też jednostką administracji państwowej ani samorządowej. Jest ZWYCZAJNĄ choć nielegalną firmą ubezpieczeniową o niezwyczajnych uprawnieniach. Na dodatek może zostać w każdej chwili zlikwidoiwana a pieniądze w niej zgromadzone po prostu przepadną - o ile wiem nie jest ona objęta działaniem Gwarancyjnego Funduszu Ubezpieczeniowego, nic mi nie wiadomo także o innych gwarancjach jej udzielonych.

Więc jakim prawem taki nowotwór niszczy nasz kraj?

Ciekawski czytelnik (nzawisko i adres znane redakcji)

Archiwum ABCNET 2002-2010: