OBRONA NARODOWA ? TO MAŁO CIEKAWE !

Mam za sobą konferencję prasową, którą zaproszone wszelakie media zgodnie "olały". Na szczęście dopisali wojskowi (rezerwy) i była bardzo dobra dyskusja. Kto zechce obejrzeć co "czwarta władza" ma w d...użym poważaniu może zajrzeć na: http://www.polityczni.pl/powstalo_wojsko_polskie,audio,51,3365.html . Red. Nomejko był z kamerą i zapewniał, że wkrótce wszystko będzie w internecie. A poniżej treść mojego komunikatu. 

W przeszłości Polacy nie potrafili stworzyć siły gwarantującej państwu bezpieczny byt. Błędy i zaniedbania wiele razy nadrabiano poświęceniem żołnierzy, którzy musieli wykonywać „niewykonalny rozkaz obrony Ojczyzny” – jak powiedział gen. Tadeusz Kutrzeba po klęsce w 1939 r.

Po rozpadzie ZSRR Polska i inne kraje bloku sowieckiego odzyskały wolność. Ukształtował się porządek międzynarodowy z kluczową pozycją USA. Ten stan jest kwestionowany przez państwa aspirujące do odgrywania roli mocarstwowej i wywołuje napięcia w stosunkach międzynarodowych. W przeszłości rywalizacja mocarstw prowadziła do konfliktów skutkujących zagrożeniami dla istnienia państwa polskiego.

Bezpieczeństwo Polski jest związane z procesami zachodzącymi na arenie światowej. Uwzględniając to uwarunkowanie trzeba prowadzić należytą politykę zagraniczną i przystoi dbać o zapewnienie właściwych środków obrony kraju. Pomimo to w obronie narodowej RP możemy dostrzec niepokojące objawy. 

I tak:

Zanika w społeczeństwie gotowość spełniania obowiązku obrony Ojczyzny.

Strategia bezpieczeństwa narodowego (z 2007 r.) niewłaściwie ocenia zagrożenia. 

Słabnie skuteczność NATO, sojuszu gwarantującego Polsce bezpieczeństwo.

Tworzone są siły zbrojne, które mogą nie sprostać potencjalnym zagrożeniom.

Zmniejsza się potencjał obronny Polski w sferze wojskowej i gospodarczej.

Ośrodki polityczne tworzące kolejne rządy zdają się tego nie dostrzegać zapewniając, że „wojny nie będzie”. Niedawne cięcia budżetowe boleśnie dotykają obronę narodową i mogą spowodować głęboką zapaść w polskim przemyśle obronnym i lotniczym. Sprawy bezpieczeństwo narodowego wyglądają źle i zmierzają w niebezpiecznym kierunku.

Odwołujemy się do wszystkich zatroskanych stanem obronności wspominając rolę Wojska Polskiego w naszej historii i żołnierza polskiego, obywatela - patriotę, a nie wykonującego żołnierski zawód „pracownika”. 

Pamiętając o polskiej tradycji wojskowej i dostrzegając współczesne wyzwania postanowiliśmy stworzyć Inicjatywę Obywatelską „Wojsko Polskie” (IO WP)

Będziemy podejmować wysiłki w celu:

Pobudzania refleksji nad stanem wojska i bezpieczeństwa narodowego;

Przywrócenia znaczenia konstytucyjnego obowiązku obrony RP;

Odbudowy patriotycznego sensu służby żołnierskiej i morale wojska;

Rozwoju potencjału obronnego z uwzględnieniem roli nauki.

Obrona narodowa jest sprawą wspólną. Poszukiwanie rozwiązań w tej dziedzinie nie może być jedynie „produktem ubocznym” partyjnych sporów. 

Chcemy służyć sprawie bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Nie tworzymy kolejnego ruchu politycznego i nie jesteśmy związani z jakąkolwiek partią. 

Zapraszamy wszystkich do współdziałania.

kontakt: e-mail: romuald@szeremietiew.pl

Autor publikacji:

Archiwum ABCNET 2002-2010:

Źródło: 
Blog Romualda Szeremietiewa