DEPORTACJE POLSKICH NAUCZYCIELI Z BIAŁORUSI

31 stycznia z Brześcia zostali deportowani polscy nauczyciele: pan Piotr Boroń i pani Halina Zajkowska. Obydwoje pracowali w firmie „AKC Most”, na bazie której istnieje Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki przy Związku Polaków na Białorusi. Specjaliści zajmowali się nauczaniem języka polskiego i historii Polski w grupach uczniów starszych klas. Z zajęć mogli również korzystać wszyscy chętni, pragnący otrzymać podstawową wiedzę z dziedziny historii, geografii, języka i kultury Polski. Nauczyciele byli legalnie zarejestrowani, pracowali już drugi rok, otrzymali od władzy pozwolenie na pracę edukacyjną. Ich praca była nadzwyczaj ważna ze względu na to, że wiedza, którą dzielili się ze swoimi uczniami pomagała osiągnąć dobry poziom wykształcenia. To ludzie wielkiego formatu, o bogatych życiowych doświadczeniach, gorącego serca. Doktor historii Piotr Boroń dwa razy uczestniczył w konferencjach międzynarodowych, które odbyły się na Brzeskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie wygłosił dwa referaty, pozytywnie odebrane przez słuchaczy. Pani Halina Zajkowska cieszy się opinią człowieka, który pomoże i doradzi w każdej potrzebie. Ile konkursów recytatorskich, zajęć dodatkowych zrealizowano dzięki pani Halinie! Nauczyciele z Polski stali się wizytówką Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu, która zdobyła wyjątkową popularność wśród mieszkańców Brześcia i okolic. W soboty i niedziele na zajęcia nauczycieli z Polski dojeżdżała młodzież z Kobrynia, Pińska i Peliszcz.
Przyczyną deportacji była zmiana miejsca zamieszkania nauczycieli, którzy przenieśli się ze wcześniej wynajmowanego mieszkania w bloku do udostępnionego im domu. Do pełnej przeprowadzki w zasadzie jeszcze nie doszło, ale służby specjalne, które, jak się okazało, wszystkiemu bacznie się przypatrywały zadziwiająco szybko wykryły naruszenie prawa. Okazało się, że trzeba było w określonym terminie zameldować się na nowym miejscu zamieszkania. Słusznie!
Ale następne działania władzy uznać można za kolejny atak na inicjatywy miejscowej społeczności związane z szerzeniem i rozwojem edukacji w języku polskim w Brześciu. Zamiast uprzedzić i wytłumaczyć, co i jak trzeba zrobić w zaistniałej sytuacji (gospodyni domu w tym czasie znajdowała się w S. Petersburgu), na nauczycieli skierowano 7-osobową grupę przedstawicieli milicji, władz mieszkaniowych i służb specjalnych. Gościom naszego kraju, bez należnego szacunku, a wręcz jak bandytom, przedstawiono oskarżenie, wzięto odciski palców i ogłoszono wyrok: deportacja na 5 lat. Szczególnie perfidnie zachowywał się kierownik ROSW rejonu moskiewskiego miasta Brześć Wasyl Weramiejczuk, który potraktował nauczycieli jak ludzi złej woli.
Zastosowana sankcja jest niewspółmierna do naruszenia prawa, które było zrobione nieświadomie i mogło być zlikwidowane w ciągu kilku dni. Taka postawa władzy to kolejna demonstracja jej niechęci do polskiej mniejszości w Brześciu, która ze swojej strony robi wszystko, żeby stworzyć sprzyjający klimat dla kontaktów między miastem i sąsiednią Rzeczpospolitą Polską, dla rozwoju inicjatyw kulturalnych bratnich słowiańskich narodów.
Rodzą się pytania: komu jest potrzebny skandal i na co liczą jego organizatorzy? Odpowiedź jest prosta: wchodzi w grę scenariusz 2005 roku związany z zastraszaniem i dezorientacją miejscowej polskiej społeczności, która szykuje się do VII zjazdu Związku Polaków na Białorusi. Zjazd odbędzie się 14-15 marca 2009 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Nasilenie represywnych metod ze strony władzy można tłumaczyć stosowanymi od dawna na Białorusi praktykami typowymi dla władzy radzieckiej, skierowanymi na niszczenie wszystkiego, co polskie w naszym kraju, na uniemożliwienie Polakom korzystania z praw zagwarantowanych przez Konstytucję RB.
Na 31 stycznia było zaplanowane posiedzenie zarządu oddziału obwodowego ZPB dla przygotowania VII zjazdu ZPB, na którym miało być omówienie patowej sytuacji stworzonej przez władzę wokół polskich inicjatyw organizacyjnych i edukacyjnych na Białorusi.
Symboliczne, że władze Brześcia nie wymyśliły nic lepszego jak ukarać dzieci i wszystkich chętnych do nauki w języku polskim w Brześciu. Proces nauczania został przerwany w najważniejszym momencie – 3 miesięcy przed egzaminami.
Spotkanie aktywu oddziału obwodowego ZPB wbrew zastraszaniu odbyło się. Podjęto decyzję, by organizować zajęcia Polskiej Szkoły Społecznej w niedzielę w Terespolu, a uczniów dowozić autobusem. Postanowiono także, iż system nauczania w PSS w Brześciu będzie odbywał się przy udziale nauczycieli z Lublina i Białegostoku przez Internet.
Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu będą walczyli o polskich nauczycieli, którzy zostali deportowani z tak niepojętą i oburzającą brutalnością. MSZ Polski rozpoczęło w tej sprawie konsultacje z ambasadorem Republiki Białoruś w Warszawie.
Pragnę wyrazić swój żal do organizatorów tej prowokacji. To wstyd aby w czasach, kiedy kryzysowa sytuacja ekonomiczna oraz zdrowy rozsądek nakazywałaby naszemu państwu dążyć do współpracy z sąsiadami w każdej dziedzinie życia, przedstawiamy nasz kraj w taki nieodpowiedzialny sposób. Trzeba więcej myśleć o dobru dla dzieci i naszego państwa.

Hanna Paniszewa

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: