13. PYTANIA (Jacek Kwieciński)

Pytania

1. Czy prawdą jest, że były politruk W. Jaruzelski jest oficjalnym doradcą byłego politruka P. Kołodziejczyka, ministra obrony narodowej i przyszłego szefa GISZ III Rzeczypospolitej? Jak wiadomo P. Kołodziejczyk, nie wyrażając z pewnością tylko swojej opinii, podkreśla, że w WP, gdzie na kluczowych stanowiskach nie przeprowadzono praktycznie żadnej dekomunizacji, "nie będzie czystek".

2. Podano, że swego czasu były minister MSW Kozłowski udostępnił Kard. Macharskiemu listę księży-konfidentów SB. Doceniamy troskę o zabezpieczenie Kościoła przed potencjalnym niebezpieczeństwem, ale czemu podobnej troski kolejni szefowie resortu z Rakowieckiej nie okazali wobec interesów państwa polskiego? Czy listy księży nie mogły być sfałszowane, czy nie mogą być nie pełne, czy nie zachodziła możliwość skrzywdzenia niewinnych ludzi? Ponadto, księża owi byli rzeczywiście w 90% ofiarami szantażu, czego nie da się chyba powiedzieć o wszystkich agentach pretendujących do wysokich godności w państwie.

3. Pewien znany polityk-moralista gdzie może i jak może broni dobrego imienia gen. Kiszczaka. Z gen. Jaruzelskim przechodzi na "ty", atoli przy zastosowaniu wody mineralnej i w nieobecności głów koronowanych. Stwierdza, że "ma prawo być przyjacielem zarówno Mazowieckiego, jak i Kiszczaka". Niewątpliwie ma takie prawo. Odpowiedzialność wymienionych generałów za to, co działo się nie tak dawno (a także nieco dawniej) w Polsce, jest oczywista. Można nawet żywić nadzieję, że z czasem poznamy więcej szczegółów na ten temat. Na planie "załatwienia się" z księdzem Jerzym P. Kiszczak napisał własnoręcznie: "zgodziłbym się, ale..." Czy wspomniany moralista uważa, że jego dzisiejsze postępowanie można uznać za kolejny rozdział wpisujący się do księgi pt. "Z dziejów honoru w Polsce"?

Czy nie sądzi, że jego słowa i czyny utrwalają podstawową nienormalność dzisiejszej sytuacji w Polsce: całkowite pomieszanie wszelkich wartości, odpowiedzialności, granic między prześladowcami a prześladowanymi, że umacniają klimat zupełnego chaosu moralnego?

J. K.

Autor publikacji: 
Orientacja na prawo 1986-1992: