PROTEST PRZECIWKO WSTRZYMANIU EMISJI FILMU "WIĘŹNIARKI" NA ANTENIE TV POLONIA

My, więźniowie polityczni komunistycznej Polski, internowani Stanu Wojennego, prześladowani politycznie obywatele polscy, którzy zostali wypędzeni z własnej ojczyzny, mieszkający dziś poza granicami kraju, stanowczo i zdecydowanie protestujemy przeciwko decyzji podjętej przez Zarząd TVP S.A. (TV Polonia) o wstrzymaniu emisji dokumentalnego filmu "Dziewczyny z jednej celi" w reżyserii Piotra Zarębskiego. Film ten miał zostać wyemitowany przez Telewizję Polonia w dniu 16 stycznia 2009 r. pod zmienionym tytułem:’Więźniarki”.

Uważamy, że decyzja o wstrzymaniu emisji filmu jest podyktowana względami politycznymi, a jej celem było uniemożliwienie poznania przez środowiska Poloni na świecie historii bohaterów „Solidarności” żyjących na wygnaniu i w zapomieniu przez ponad dwadzieścia lat.

Naszym zdaniem życie każdej z bohaterek wspomnianego filmu zasługuje na osobny film faburalny. Wszystkie one zapłaciły za wiarę w ideały „Solidarności”, za walkę o wolną Polskę i godne życie narodu cenę najwyższą. Nie walczyły o zaszczyty i władzę, nie dopominały się o państwowe odznaczenia. Choćby dlatego należy im dać prawo do opowiedzenia własnych przeżyć, aby ani one, ani ich historie nie umarły w zapomnieniu.

My, Polacy żyjący na emigracji, nie po raz pierwszy jesteśmy traktowani przez władze Rzeczpospolitej jako obywatele drugiej kategorii.

Nikt do tej pory nie przeprosił nas za dozane krzywdy. Od lat czekamy na
uzanie naszych praw do utraconych w wyniku represji wynagrodzeń, zdrowia, zniszczonych karier zawodowych. Ostatnio poddawani jesteśmy poniżającej akcji „weryfikowania
odniesionych krzywd”.

Nasza zdeterminowana akcja na rzecz radykalnej lustracji środowisk polonijnych oraz ujawnienia nazwisk agentów WSI, tajnych współpracowników SB i donosicieli, została powstrzymana przez Sejm RP.

Dlatego dzisiaj My, wypędzeni i żyjący na wygnaniu Polacy, występujemy w obronie honoru bohaterek filmu „Więźniarki”, domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które podjęły decyzję o wstrzymaniu emisji filmu, przeproszenia bohaterek filmu i widzów Telewizji Polonia, a przede wszystkim cofnięcia tej drastycznej i kompromitującej decyzji.

Podpisy

Elżbieta Szczepańska- psycholog, psychoterapeuta,SOR ps.„Reformatorka” 1977-1987- Australia Zachodnia

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: