PETYCJA DO RPO

Sz. Pan Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

  PETYCJA


       O INTERWENCJĘ W SPRAWIE KILKUDZIESIĘCIOLETNIEJ CENZURY  WSPÓŁCZESNEJ HISTORII NAJJAŚNIEJSZEJ POLSKI.

Do 1989 roku wiedzieliśmy,że Tv.P RL jest ośrodkiem komunistycznej propagandy.
Sprawa Rywingate to świadectwo, że Tv.P RL bis pozostała ośrodkiem manipulacji .     

" Pomimo wyznaczenia czasu emisji filmu dokumentalnego "Dziewczyny z jednej celi" na dzień 16 .I.2009 r.w reżyserii Piotra Zarębskiego film został zdjęty z anteny! "

Bohaterkami filmu są kobiety, które na podstawie dekretów Stanu wojennego zostały skazane na wieloletnie wiezienie.

Najwyzszy wyrok w PRL dostała Ewa Kubasiewicz z Gdańska 10 lat! Śp. Wiesława Kwiatkowska została skazana na 3 lata za zbieranie materiałów o "Grudniu 7O'

Setki ocenzurowanych filmów dokumentalnych  jest archiwizowanych podobnie jak za komunistów i chowanych przed Narodem.

Dlaczego politycy uniemożliwiają POLAKOM poznanie najnowszej historii Polski.?    

Dlaczego władze cenzurują wypowiedzi bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych!

Kiedy zakończone zostaną oszczercze ataki na tych,którzy zawsze odmawiają firmowania skutków okrągłego stołu, grubej kreski oraz zamachu stanu dokonanego przez bohaterów filmu dokumentalnego Nocna Zmiana?.

Świadectwem manipulacji historią przez Tv.P. jest ograniczenie do minimum czasu antenowego dla niekwestionowanych ,moralnych liderów WZZ  oraz NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Domagam się czasu antenowego dla Anny Walentynowicz,Joanny i Andrzeja Gwiazdów, K.Wyszkowskiego, Ewy Kubasiewicz ,Jadwigi Chmielowskiej , wszystkich uznawanych przez twórców PRL bis  za nieposkromionych .


NIE POZWOLILIŚMY  PRZED 1999r.  NIE  POZWÓLMY TERAZ
RZUCIĆ NAS  NA  KOLANA

Zwanej od ponad 60 lat  polityki  represji ,wobec  ludzi świadomych narodowych wartości, wywodzących się z Ethosu walki o wspólne dobro ,walczących o Suwerenność i Niepodległość II RP.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej i Zbrodniach przeciwko Narodowi Polskiemu nadająca opozycji antykomunistycznej status pokrzywdzonego nie gwaranruje najmniejszej ochrony represjonowanym.

Odsyłanie pokrzywdzonych,represjonowanych do Sądów, rozpatrujących wnioski  z moczarowsko-prlowskiego Kodeksu karnego,wzmocnionego dekretami grupy przestępczej jest świadectwem ciągłości PRL.

Cytując Dr. Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

"Nie ma praw i wolności bez sprawnie funkcjonujących instytucji państwa prawnego - tak jak nie ma silnego państwa, bez wolnych obywateli. Nie ma wolnych obywateli bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Tego rodzaju państwo jest warunkiem rozwoju jednostki, jest niezbędnym komponentem siły narodu i konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej."  

Zwracam się z apelem do  RODAKÓW ,POLONII  o poparcie Petycji, która przy 100000 podpisów stanie się Obywatelską inicjatywą ustawodawczą w temacie :

„ Zakazu cenzury i rozpowszechniania publikacji historycznych dotyczących przedstawiania prawdy historycznej przed Narodem Polskim –SUWERENEM władzy.”

Roman Jarmuszkiewicz
romanjarmuszkiewicz@hotmail.com

Archiwum ABCNET 2002-2010: 
Źródło: 
Pobież projekt ustawy