AKTUALNOŚCI

A ja, polecam w ten weekend pochylić się nad wielką, mrówczą i wykonywaną cicho i spokojnie przez Caritas Polska pracą na rzecz potrzebujących. Bez medialnego szumu, jazgotu i rozgłosu...

 

Caritas w liczbach
Działalność w 2006 roku:

1017 placówek Caritas w Polsce i na świecie,
4495 pracowników,
69440 wolontariuszy,
109 tys. dzieci, którym sfinansowano wakacje,
1,5 mln osób potrzebujących, którym udzielono pomocy różnego rodzaju,
150 tys. dzieci dożywianych codziennie,
47 tys. dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych,
1086 dzieci objętych indywidualną opieką w programie wyrównywania szans edukacyjnych "Skrzydła",
38 tys. dzieci uczęszczających na zabiegi rehabilitacyjne,
pomoc zagraniczna skierowana do ofiar trzęsień ziemi w Indonezji, Pakistanie i Azji Południowo-Wschodniej
Finanse w 2006 roku:

wpływy w sumie - 239,8 mln zł,
pomoc w sumie udzielona w kraju i za granicą - 234 mln zł,
pomoc udzielona w Polsce - 229 mln zł

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: