REFERENDUM W SPRAWIE NOWEJ WALUTY

Do:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pan Premier Donald Tusk
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

My niżej podpisani żądamy przeprowadzenia referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce waluty euro.
Naród jest najwyższym suwerenem w państwie i tylko on może podjąć tak ważną decyzję. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu finansowego.

Kazimierz Michalczyk
Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Anita Czerwińska

Poprzeć petycję można:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3709

Archiwum ABCNET 2002-2010: